Không. Đừng sử dụng các gói package trong vũ trụ Universe của Ubuntu. Trong quá khứ chúng đã không được cập nhật một cách chắc chắn. Điều đó có nghĩa là bạn có thể thiếu các bản sửa lỗi ổn định và bảo mật. Thay vào đó, xin hãy sử dụng kho lưu trữ Debian Tor.