رله‌های پل، رله‌های Tor هستند که در شاخهٔ عمومی Tor فهرست نشده‌اند.

این یعنی سرویس دهنده های اینترنتی یا دولت هایی که تلاش می‌کنند از دسترسی به شبکه‌ی تور جلوگیری کنند نخواهند توانست همه‌ی پل ها را ببندند. پل‌ها برای کاربران Tor تحت رژیم‌های سرکوب‌گر و افراد خواهان یک لایهٔ امنیتی اضافی مفید هستند، چرا که نگران هستند که کسی متوجه شود که با یک نشانی IP رلهٔ عمومی Tor تماس می‌گیرند.

پل یک رله‌ی معمولی است که پیکربندی آن کمی فرق دارد. دستورالعمل چگونه یک پل را اجرا کنم را ببینید.

کشورهایی مثل ایران و چین راه هایی برای شناسایی پل های تور و مسدود کردن اتصال به آنها پیدا کرده‌اند. پل های Obfsproxy این مسئله را با اضافه کردن یک سطح دیگر از پنهان سازی حل می کنند. برپا کردن یک پل obfsproxy به یک بسته نرم افزاری اضافه و پیکربندی های اضافی نیاز دارد. برای اطلاعات بیشتر به صفحه ما در مورد حامل اتصال پذیر مراجعه کنید.