رله‌های پل، رله‌های Tor هستند که در شاخهٔ عمومی Tor فهرست نشده‌اند.

این یعنی ISPها یا دولت‌هایی که در حال تلاش برای مسدودکردن دسترسی به شبکهٔ Tor هستند، نمی توانند به‌سادگی همهٔ پل‌ها را مسدود کنند. پل‌ها برای کاربران Tor تحت رژیم‌های سرکوب‌گر و افراد خواهان یک لایهٔ امنیتی اضافی مفید هستند، چرا که نگران هستند که کسی متوجه شود که با یک نشانی IP رلهٔ عمومی Tor تماس می‌گیرند.

پل تنها رله‌ای معمولی با پیکربندی کمی متفاوت است. برای آموزش‌ها، چگونه یک پل را اجرا کنم را ببینید.

چندین کشور از جمله چین و ایران راه‌هایی برای شناسایی و مسدود‌کردن اتصالات به پل‌های Tor یافته‌اند. پل‌های Obfsproxy با اضافه نمودن سطحی دیگر از مبهم‌سازی این مسئله را حل می‌کنند. برپاسازی یک پل obfsproxy نیازمند یک بستهٔ نرم‌افزاری اضافی و پیکربندی‌های اضافی است. برای اطلاعات بیش‌تر صفحهٔ ما در مورد حامل‌های اتصال‌پذیر را ببینید.