Các rơ-le cầu Bridge là các rơ-le Tor không được liệt kê trong thư mục Tor công cộng.

Điều đó có nghĩa là các nhà cung cấp Internet hoặc các chính phủ đang cố gắng chặn truy cập tới mạng lưới Tor không thể chặn tất cả các cầu Bridge một cách đơn giản. Các cầu Bridge là rất có ích cho người dùng Tor dưới các chế độ chính thể áp chế ngột ngạt, và cho những người muốn có thêm một lớp bảo mật bổ sung vì họ lo rằng có ai đó sẽ nhận ra rằng họ đang liên hệ tới một địa chỉ IP rơ-le chuyển tiếp Tor công khai.

Một cầu Bridge chỉ là một rơ-le bình thường với một cấu hình khác một chút. Hãy xem Làm thế nào để tôi chạy một cầu Bridge để được hướng dẫn.

Tại một số quốc gia, bao gồm Trung Quốc và Iran, đã tìm ra được các cách để phát hiện và chặn các kết nối tới các cầu Bridge Tor. Các cầu Bridge Obfsproxy giải quyết vấn đề này bằng cách thêm một lớp ẩn giấu nữa. Việc cài đặt một cầu Bridge obfsproxy yêu cầu một gói phần mềm bổ sung và các cấu hình bổ sung. Hãy xem trang các phương thức vận chuyển cắm plug được của chúng tôi để biết thêm thông tin.