Kiểm duyệt

Nếu bạn không thể tải xuống trình duyệt Tor Browser thông qua trang web của chúng tôi, bạn có thể lấy một bản sao của trình duyệt Tor Browser được gửi tới bạn thông qua GetTor. GetTor là một dịch vụ tự động phản hồi cho các tin nhắn với các đường dẫn link tới phiên bản mới nhất của trình duyệt Tor Browser, được host lưu trữ tại nhiều địa điểm khác nhau mà ít có khả năng bị kiểm duyệt, như là Dropbox, Google Drive, và GitHub. Bạn cần yêu cầu thông qua email hoặc bot Telegram https://t.me/gettor_bot. Bạn cũng có thể tải xuống trình duyệt Tor Browser từ https://tor.eff.org hoặc từ https://tor.calyxinstitute.org/.

Gửi một email tới gettor@torproject.org Trong phần thân của tin gửi, hãy viết tên của hệ điều hành của bạn (như là Windows, macOS, hoặc Linux). GetTor sẽ phản hồi với một email có chứa các đường dẫn link mà bạn có thể tải xuống trình duyệt Tor Browser, chữ ký mật mã (cần thiết cho việc xác minh tải xuống), dấu vết fingerprint của khoá key được sử dụng để tạo chữ ký, và tổng số kiểm tra checksum của gói package. Bạn có thể được ngỏ ý đề nghị một lựa chọn phần mềm "32-bit" hoặc "64-bit": điều này phụ thuộc vào mô-đen máy tính bạn đang sử dụng; hãy tham khảo tài liệu về máy tính của bạn để tìm hiểu thêm.

If you suspect that your government or Internet Service Provider (ISP) has implemented some form of Internet censorship or filtering, you can test whether the Tor network is being blocked by using OONI Probe. OONI Probe is a free and open source application developed by the Open Observatory of Network Interference (OONI). It is designed to test and measure which websites, messaging apps, and circumvention tools may be blocked.

Before you run these measurement tests, please carefully read OONI's security recommendations and risk assessment. As any other testing tool, please be aware of false positive tests with OONI.

To check if Tor is blocked, you can install OONI Probe on your mobile device or on your desktop, and run the "Circumvention Test". An OONI Tor Test can serve as an indication of a potential block of the Tor network, but a thorough analysis by our developers is crucial for a conclusive evaluation.

Trình duyệt Tor Browser có thể chắc chắn giúp đỡ mọi người truy cập trang web của bạn tại những nơi mà nó bị chặn. Trong hầu hết thời gian, việc tải xuống một cách đơn giản trình duyệt Tor Browser và rồi sử dụng nó để định vị đến trang web bị chặn sẽ cho phép truy cập. Tại các nơi bị kiểm duyệt nặng nề chúng tôi có một số lựa chọn vượt qua kiểm duyệt khả dụng, bao gồm các phương tiện vận chuyển cắm plug được.

Để có thêm thông tin chi tiết hơn, xin vui lòng xem mục vượt qua kiểm duyệt của Hướng dẫn Sử dụng trình duyệt Tor Browser.

Nếu bạn đang có vấn đề kết nối, một thông báo lỗi có thể xuất hiện và bạn có thể lựa ra một chọn lựa để "sao chép nhật ký log Tor vào khay nhớ tạm". Sau đó dán nhật ký Log Tor vào một tập tin văn bản hoặc tài liệu khác.

Nếu bạn không nhìn thấy tuỳ chọn này và bạn đang mở trình duyệt Tor Browser, bạn có thể điều hướng tới menu hamburger ("≡"), sau đó nhấp vào "Cài đặt", và cuối cùng vào "Kết nối" trong thanh bên sidebar. Ở cuối trang, bên cạnh dòng chữ "Xem nhật ký Log Tor", nhấp vào nút "Xem nhật ký Log...".

Ngoài ra, trên GNU/Linux, để xem nhật ký log ngay trong terminal, hãy điều hướng đến thư mục trình duyệt Tor Browser và khởi chạy trình duyệt Tor Browser từ dòng lệnh command bằng cách chạy:

./start-tor-browser.desktop --verbose

hoặc để sao lưu nhật ký Log vào trong một tập tin (mặc định: tor-browser.log)

./start-tor-browser.desktop --log [file]

Bạn nên xem một trong các nhật ký Log lỗi phổ biến này (hãy tìm các dòng sau đây trong nhật ký Log Tor của bạn):

Lỗi Log thông dụng #1: Kết nối proxy thất bại

2017-10-29 09:23:40.800 [NOTICE] Opening Socks listener on 127.0.0.1:9150
2017-10-29 09:23:47.900 [NOTICE] Bootstrapped 5%: Connecting to directory server
2017-10-29 09:23:47.900 [NOTICE] Bootstrapped 10%: Finishing handshake with directory server
2017-10-29 09:24:08.900 [WARN] Proxy Client: unable to connect to xx..xxx..xxx.xx:xxxxx ("general SOCKS server failure")

Nếu bạn nhìn thấy các dòng như thế này trong nhật ký log Tor của bạn, điều đó có nghĩa là bạn đang thất bại khi kết nối tới một proxy SOCKS. Nếu một proxy SOCKS được yêu cầu cho cài đặt mạng lưới của bạn, thì vui lòng chắc chắn rằng bạn đã nhập các chi tiết proxy của bạn một cách chính xác. Nếu một proxy SOCKS không được yêu cầu, hoặc bạn không chắc chắn, xin vui lòng thử kết nối tới mạng lưới Tor Network mà không có một proxy SOCKS.

Lỗi Log thông dụng #1: Không thể tiếp cận các rơ-le guard

11/1/2017 21:11:43 PM.500 [NOTICE] Opening Socks listener on 127.0.0.1:9150
11/1/2017 21:11:44 PM.300 [NOTICE] Bootstrapped 80%: Connecting to the Tor network
11/1/2017 21:11:44 PM.300 [WARN] Failed to find node for hop 0 of our path. Discarding this circuit.
11/1/2017 21:11:44 PM.500 [NOTICE] Bootstrapped 85%: Finishing handshake with first hop
11/1/2017 21:11:45 PM.300 [WARN] Failed to find node for hop 0 of our path. Discarding this circuit.

Nếu bạn nhìn thấy những dòng như thế này trong nhật lý log Tor của bạn, điều đó có nghĩa là Tor của bạn đã thất bại khi kết nối tới nút giao node đầu tiên trong mạch nối Tor. Điều đó có thể nghĩa là bạn đang ở trên một mạng lưới bị kiểm duyệt.

Xin hãy thử kết nối với các cầu Bridge, và điều đó nên sửa chữa được vấn đề.

Lỗi Log thông dụng #3: Đã thất bại khi hoàn thành Xây dựng kết nối TLS (hoặc TLS handshake)

13-11-17 19:52:24.300 [NOTICE] Bootstrapped 10%: Finishing handshake with directory server 
13-11-17 19:53:49.300 [WARN] Problem bootstrapping. Stuck at 10%: Finishing handshake with directory server. (DONE; DONE; count 10; recommendation warn; host [host] at xxx.xxx.xxx.xx:xxx) 
13-11-17 19:53:49.300 [WARN] 10 connections have failed: 
13-11-17 19:53:49.300 [WARN]  9 connections died in state handshaking (TLS) with SSL state SSLv2/v3 read server hello A in HANDSHAKE 
13-11-17 19:53:49.300 [WARN]  1 connections died in state connect()ing with SSL state (No SSL object)

Nếu bạn nhìn thấy các dòng như thế này trong nhật ký log Tor của bạn, điều đó có nghĩa là Tor đã thất bại khi hoàn thành một Xây dựng kết nối TLS (hoặc TLS handshake) với các quyền thư mục directory authorities. Sử dụng cầu Bridge sẽ rất có khả năng sửa điều này.

Lỗi Log thông dụng #4: Clock skew (Khác biệt thời gian)

19.11.2017 00:04:47.400 [NOTICE] Opening Socks listener on 127.0.0.1:9150 
19.11.2017 00:04:48.000 [NOTICE] Bootstrapped 5%: Connecting to directory server 
19.11.2017 00:04:48.200 [NOTICE] Bootstrapped 10%: Finishing handshake with directory server 
19.11.2017 00:04:48.800 [WARN] Received NETINFO cell with skewed time (OR:xxx.xx.x.xx:xxxx): It seems that our clock is behind by 1 days, 0 hours, 1 minutes, or that theirs is ahead. Tor requires an accurate clock to work: please check your time, timezone, and date settings.

Nếu bạn nhìn thấy những dòng như thế này trong nhật ký log Tor của bạn, điều đó có nghĩa là đồng hồ hệ thống của bạn không chính xác. Xin hãy chắc chắn rằng đồng hồ của bạn được đặt một cách chuẩn xác, bao gồm cả múi giờ chính xác. Sau đó khởi động lại Tor.

Các rơ-le cầu Bridge là các rơ-le Tor không được liệt kê trong thư mục Tor công cộng.

Điều đó có nghĩa là các nhà cung cấp Internet hoặc các chính phủ đang cố gắng chặn truy cập tới mạng lưới Tor không thể chặn tất cả các cầu Bridge một cách đơn giản. Các cầu Bridge là rất có ích cho người dùng Tor dưới các chế độ chính thể áp chế ngột ngạt, và cho những người muốn có thêm một lớp bảo mật bổ sung vì họ lo rằng có ai đó sẽ nhận ra rằng họ đang liên hệ tới một địa chỉ IP rơ-le chuyển tiếp Tor công khai.

Một cầu Bridge chỉ là một rơ-le bình thường với một cấu hình khác một chút. Hãy xem Làm thế nào để tôi chạy một cầu Bridge để được hướng dẫn.

Tại một số quốc gia, bao gồm Trung Quốc và Iran, đã tìm ra được các cách để phát hiện và chặn các kết nối tới các cầu Bridge Tor. Các cầu Bridge Obfsproxy giải quyết vấn đề này bằng cách thêm một lớp ẩn giấu nữa. Việc cài đặt một cầu Bridge obfsproxy yêu cầu một gói phần mềm bổ sung và các cấu hình bổ sung. Hãy xem trang các phương thức vận chuyển cắm plug được của chúng tôi để biết thêm thông tin.

Snowflake là một phương tiện vận chuyển có thể cắm plug được có sẵn trong trình duyệt Tor Browser để đánh bại kiểm duyệt Internet. Cũng như một cầu Bridge Tor, một người dùng có thể truy cập Internet mở khi kể cả các kết nối Tor thông thường bị kiểm duyệt. Việc sử dụng Snowflake là dễ dàng như khi chuyển đổi sang một cấu hình cầu Bridge mới trong trình duyệt Tor Browser.

Hệ thống này được cấu thành bởi ba bộ phận: các tình nguyện viên chạy các proxy Snowflake, những người dùng Tor muốn được kết nối tới Internet, và một bộ phận điều phối broker, để đem các proxy snowflake tới người dùng.

Các tình nguyện viên sẵn lòng giúp đỡ những người dùng trên các mạng lưới bị kiểm duyệt có thể hỗ trợ bằng cách quay spin các proxy chỉ tồn tại trong thời gian ngắn trên các trình duyệt thông thường của họ. Kiểm tra, làm thế nào tôi có thể sử dụng Snowflake?

Snowflake sử dụng kỹ thuật domain fronting hiệu quả cao độ để tạo một kết nối tới một trong hàng nghìn các proxy snowflake chạy bởi các tình nguyện viên. Các proxy này nhẹ, tạm thời, và dễ chạy, cho phép chúng tôi mở rộng quy mô Snowflake dễ dàng hơn các kỹ thuật trước đây.

Đối với những người dùng bị kiểm duyệt, nếu proxy Snowflake của bạn bị chặn, bộ phận điều phối broker sẽ tìm một proxy mới cho bạn, một cách tự động.

Nếu bạn quan tâm đến các chi tiết kỹ thuật và thông số, hãy xem Tổng quan kỹ thuật Snowflaketrang dự án. Đối với những cuộc thảo luận khác về Snowflake, xin vui lòng ghé thăm diễn đàn Tor Forum và theo sát nhãn tag Snowflake.

Snowflake có sẵn trong trình duyệt Tor Browser ổn định cho tất cả các nền tảng: Windows, macOS, GNU/Linux, và Android. Bạn cũng có thể sử dụng Snowflake với trình duyệt Onion Browser trên iOS.

Nếu bạn đang chạy trình duyệt Tor Browser cho máy desktop lần đầu tiên, bạn có thể nhấp vào 'Định cấu hình Kết nối' trên màn hình khởi động start-up. Dưới mục "cầu Bridge", định vị tuỳ chọn "Chọn ra từ một trong các cầu Bridge được tích hợp sẵn của trình duyệt Tor Browser" và nhấp vào tuỳ chọn "Lựa chọn một cầu Bridge tích hợp sẵn". Từ menu, lựa chọn 'Snowflake'. Một khi bạn đã chọn Snowflake, hãy cuộn lên và nhấp vào 'Kết nối' để sao lưu các cài đặt của bạn.

Từ bên trong trình duyệt, bạn có thể nhấp vào menu hamburger ("≡"), sau đó đi tới "Cài đặt" và đi tới 'Kết nối'. Thay thế vào đó, bạn cũng có thể gõ nhập about:preferences#connection vào trong thanh URL. Dưới mục "cầu Bridge", định vị tuỳ chọn "Chọn ra từ một trong các cầu Bridge được tích hợp sẵn của trình duyệt Tor Browser" và nhấp vào tuỳ chọn "Lựa chọn một cầu Bridge tích hợp sẵn". Từ menu, lựa chọn 'Snowflake'.

Nếu truy cập Internet của bạn không bị kiểm duyệt, bạn nên xem xét cài đặt tiện ích extension Snowflake để hỗ trợ người dùng trong các mạng lưới bị kiểm duyệt. When you run Snowflake on your regular browser, you will proxy traffic between censored users and an entry node in the Tor network, and that's all.

Due to censorship of VPN servers in some countries, we kindly ask you to not run a snowflake proxy while connected to a VPN.

Tiện ích Add-on

Trước tiên hãy chắc chắn rằng bạn có WebRTC được bật. Then you can install this extension for Firefox or the extension for Chrome which will let you become a Snowflake proxy. Nó cũng có thể thông tin cho bạn biết về việc có bao nhiêu người bạn đã giúp đỡ trong vòng 24 giờ qua.

Trang Web

Trong một trình duyệt, nơi mà WebRTC được bật: Nếu bạn không muốn thêm Snowflake vào trình duyệt của mình, bạn có thể đi tới https://snowflake.torproject.org/embed và đi tới chiếc nút để chọn tham gia làm một proxy. Bạn không nên đóng trang web đó lại nếu như bạn muốn duy trì một proxy Snowflake.

If your internet connection might be blocking the Tor network, you can try using bridges. Some bridges are built in to Tor Browser and require only a few steps to enable them. Để sử dụng phương thức trung chuyển, hãy nhấp vào "Định cấu hình Kết nối" khi khởi động trình duyệt Tor Browser lần đầu tiên. Dưới mục "cầu Bridge", định vị tuỳ chọn "Chọn ra từ một trong các cầu Bridge được tích hợp sẵn của trình duyệt Tor Browser" và nhấp vào tuỳ chọn "Lựa chọn một cầu Bridge tích hợp sẵn". Từ menu, hãy lựa chọn bất kỳ phương thức vận chuyển có thể cắm plug được mà bạn ưa dùng.

Một khi bạn đã chọn phương thức vận chuyển có thể cắm plug được, hãy cuộn lên và nhấp vào "Kết nối" để lưu cài đặt của bạn.

Hoặc, nếu bạn đang chạy trình duyệt Tor Browser, hãy nhấp vào "Cài đặt" trong menu hamburger (≡) và rồi vào "Kết nối" trong thanh sidebar. Dưới mục "cầu Bridge", định vị tuỳ chọn "Chọn ra từ một trong các cầu Bridge được tích hợp sẵn của trình duyệt Tor Browser" và nhấp vào tuỳ chọn "Lựa chọn một cầu Bridge tích hợp sẵn". Hãy lựa chọn bất kỳ phương thức vận chuyển cắm plug nào mà bạn ưa dùng từ menu. Các cài đặt của bạn sẽ tự động được sao lưu một khi bạn đóng tab.

Nếu bạn cần các cầu Bridge khác, bạn có thể lấy chúng tại trang web các cầu Bridge của chúng tôi. Để biết thông tin thêm về các cầu Bridge, hãy xem hướng dẫn sử dụng trình duyệt Tor Browser.

Những người dùng ở Trung Quốc cần thực hiện một số các bước để vượt qua Bức Tường Lửa Vĩ Đại và kết nối tới mạng lưới Tor Network.

Để lấy được một phiên bản đã được nâng cấp của trình duyệt Tor Browser, hãy thử với bot Telegram trước tiên: https://t.me/gettor_bot. Nếu nó không hoạt động, bạn có thể gửi một email tới gettor@torproject.org với chủ đề "windows", "macos", hoặc "linux" cho hệ điều hành tương ứng.

Sau khi cài đặt, trình duyệt Tor Browser sẽ thử kết nối tới mạng lưới Tor Network. Nếu Tor bị chặn tại vị trí của bạn, Hỗ trợ Kết nối sẽ thử tự động kết nối sử dụng một cầu Bridge hoặc Snowflake. Nhưng nếu nó không hoạt động, bước thứ hai sẽ là lấy một cầu Bridge hoạt động được ở Trung Quốc.

Có ba lựa chọn để bỏ chặn Tor ở Trung Quốc:

  1. Snowflake: sử dụng các proxy không bền vững để kết nối tới mạng lưới Tor Network. Nó có sẵn trong trình duyệt Tor Browser và các ứng dụng được Tor tích hợp vận hành như Orbot. Bạn có thể lựa chọn Snowflake từ menu cầu Bridge tích hợp của trình duyệt Tor Browser.
  2. Các cầu Bridge obfs4 riêng tư và không công khai: liên hệ với Bot Telegram của chúng tôi @GetBridgesBot và gõ /bridges. Hoặc gửi một E-Mail đến frontdesk@torproject.org với cụm từ "private bridge cn" trong phần tiêu đề của E-Mail. Nếu bạn là người khá rành rọt về công nghệ, bạn có thể tự chạy cầu Bridge obfs4 của riêng bạn từ bên ngoài Trung Quốc. Hãy nhớ rằng các cầu Bridge được phân phối bởi BridgeDB, và các cầu Bridge obfs4 được tích hợp theo gói trong trình duyệt Tor Browser sẽ gần như có thể sẽ không hoạt động.
  3. meek-azure: khiến cho nó trông giống như bạn đang duyệt một trang web Microsoft thay vì sử dụng Tor. Dù sao, bởi vì nó có giới hạn băng thông, lựa chọn này sẽ khá là chậm. Bạn có thể lựa chọn meek-azure từ danh sách thả xuống các cầu Bridge được tích hợp của trình duyệt Tor Browser.

Nếu một trong các lựa chọn này ở trên không hoạt động, hãy kiểm tra nhật ký Log Tor của bạn và thử một lựa chọn khác.

Nếu bạn cần sự trợ giúp, bạn có thể nhận được hỗ trợ trên Telegram https://t.me/TorProjectSupportBotSignal.

Find up-to-date instructions on how to circumvent censorship and connect to Tor from Russia on our forum guide: Tor blocked in Russia - how to circumvent censorship.

If you need help, contact us via Telegram, WhatsApp, Signal, or by email frontdesk@torproject.org. For censorship circumvention instructions, use "private bridge ru" as the subject line of your email.

Thỉnh thoảng các trang web sẽ chặn người dùng Tor bởi vì nó không thể phân biệt được sự khác biệt giữa người dùng Tor thông thường và lưu lượng traffic tự động. Thành công lớn nhất mà chúng tôi từng đạt được để làm cho các trang web bỏ chặn người dùng Tor đó là cho người dùng liên lạc trực tiếp với các quản trị viên trang web. Điều gì đó giống như vầy có thể giúp ích được:

"Xin chào! Tôi đã thử truy cập trang web xyz.com của bạn trong khi sử dụng trình duyệt Tor Browser và đã khám phá ra rằng bạn không cho phép người dùng Tor được truy cập vào trang web của bạn. Tôi khuyến nghị bạn nhanh chóng xem xét lại quyết định này; Tor được sử dụng bởi mọi người trên khắp thế giới để bảo vệ sự riêng tư của họ và kháng đỡ lại kiểm duyệt. Bằng cách chặn người sử dụng Tor, bạn gần như có thể đang chặn mọi người tại các quốc gia bị áp chế muốn được sử dụng Internet một cách tự do, các nhà báo và những nhà nghiên cứu muốn được tự mình bảo vệ trước khám phá, thổi còi lên án tố cáo, các nhà hoạt động, và những người bình thường muốn từ chối trở thành nạn nhân của việc giám sát, tracking xâm lấn của bên thứ ba. Xin hãy vui lòng giữ một lập trường mạnh mẽ đứng lên cho một thế giới internet tự do và riêng tư điện tử, và cho phép người dùng Tor được truy cập vào xyz.com. Cảm ơn bạn."

Trong trường hợp đối với các nhà băng, và các trang web nhạy cảm khác, là một điều thông thường khi thấy được việc block chặn dựa theo địa lý (nếu một nhà băng biết được một cách tổng quát rằng bạn truy cập các dịch vụ của họ từ một quốc gia, và đột nhiên bạn đang kết nối từ một rơ-le đầu ra exit ở một nơi khác trên thế giới, tài khoản của bạn có thể bị khoá lại hoặc bị phong toả).

Nếu bạn không thể kết nối tới một dịch vụ onion, xin vui lòng xem Tôi không thể truy cập được X.onion!.