If your internet connection might be blocking the Tor network, you can try using bridges. Some bridges are built in to Tor Browser and require only a few steps to enable them. Để sử dụng phương thức vận chuyển có thể cắm plug được, hãy nhấp vào "Định cấu hình Kết nối" khi khởi động trình duyệt Tor Browser lần đầu tiên. Dưới mục "cầu Bridge", định vị tuỳ chọn "Chọn ra từ một trong các cầu Bridge được tích hợp sẵn của trình duyệt Tor Browser" và nhấp vào tuỳ chọn "Lựa chọn một cầu Bridge tích hợp sẵn". Từ menu, hãy lựa chọn bất kỳ phương thức vận chuyển có thể cắm plug được mà bạn ưa dùng.

Một khi bạn đã chọn phương thức vận chuyển có thể cắm plug được, hãy cuộn lên và nhấp vào "Kết nối" để lưu cài đặt của bạn.

Hoặc, nếu bạn đang chạy trình duyệt Tor Browser, hãy nhấp vào "Cài đặt" trong menu hamburger (≡) và rồi vào "Kết nối" trong thanh sidebar. Dưới mục "cầu Bridge", định vị tuỳ chọn "Chọn ra từ một trong các cầu Bridge được tích hợp sẵn của trình duyệt Tor Browser" và nhấp vào tuỳ chọn "Lựa chọn một cầu Bridge tích hợp sẵn". Hãy lựa chọn bất kỳ phương thức vận chuyển cắm plug nào mà bạn ưa dùng từ menu. Các cài đặt của bạn sẽ tự động được sao lưu một khi bạn đóng tab.

Nếu bạn cần các cầu Bridge khác, bạn có thể lấy chúng tại trang web các cầu Bridge của chúng tôi. Để biết thông tin thêm về các cầu Bridge, hãy xem hướng dẫn sử dụng trình duyệt Tor Browser.