If your internet connection might be blocking the Tor network, you can try using bridges. برخی از پل‌ها در مرورگر Tor تعبیه شده‌اند و برای فعال‌سازی آن تنها به چند مرحله نیاز است. برای استفاده از یک حامل اتصال‌پذیر، هنگام راه‌اندازی مرورگر Tor برای اولین بار، روی «پیکربندی اتصال» کلیک کنید. در بخش «پل‌ها»، گزینهٔ «یکی از پل‌های توکار مرورگر Tor را انتخاب کنید» را پیدا نموده و بر روی گزینهٔ «یک پل توکار انتخاب کنید» کلیک کنید. از منو، هر حامل اتصال‌پذیر‌ی را که می‌خواهید استفاده نمایید، انتخاب کنید.

هنگامی که حامل اتصال‌پذیر را انتخاب کردید، به بالا بروید و برای ذخیرهٔ تنظیمات خود روی «اتصال» کلیک کنید.

یا اگر مرورگر Tor در حال اجراست، روی «تنظیمات» در منوی همبرگری (≡) و سپس روی «اتصال» در نوار کناری کلیک کنید. در بخش «پل‌ها»، گزینهٔ «یکی از پل‌های توکار مرورگر Tor را انتخاب کنید» را پیدا نموده و بر روی گزینهٔ «یک پل توکار انتخاب کنید» کلیک کنید. هر حامل اتصال‌پذیری را که خواهان استفاده از آن هستید از منو انتخاب کنید. پس از بستن زبانه، تنظیمات شما به‌طور خودکار ذخیره می‌شود.

اگر نیاز به پل‌های دیگر دارید، می‌توانید آن‌ها را از وب‌سایت پل‌های ما دریافت کنید. برای اطلاعات بیش‌تر دربارهٔ پل‌ها، راهنمای مرورگر Tor را ببینید.