Những người dùng ở Trung Quốc cần thực hiện một số các bước để vượt qua Bức Tường Lửa Vĩ Đại và kết nối tới mạng lưới Tor Network.

Để lấy được một phiên bản đã được nâng cấp của trình duyệt Tor Browser, hãy thử với bot Telegram trước tiên: https://t.me/gettor_bot. Nếu nó không hoạt động, bạn có thể gửi một email tới gettor@torproject.org với chủ đề "windows", "macos", hoặc "linux" cho hệ điều hành tương ứng.

Sau khi cài đặt, trình duyệt Tor Browser sẽ thử kết nối tới mạng lưới Tor Network. Nếu Tor bị chặn tại vị trí của bạn, Hỗ trợ Kết nối sẽ thử tự động kết nối sử dụng một cầu Bridge hoặc Snowflake. Nhưng nếu nó không hoạt động, bước thứ hai sẽ là lấy một cầu Bridge hoạt động được ở Trung Quốc.

Có ba lựa chọn để bỏ chặn Tor ở Trung Quốc:

  1. Snowflake: sử dụng các proxy không bền vững để kết nối tới mạng lưới Tor Network. Nó có sẵn trong trình duyệt Tor Browser và các ứng dụng được Tor tích hợp vận hành như Orbot. Bạn có thể lựa chọn Snowflake từ menu cầu Bridge tích hợp của trình duyệt Tor Browser.
  2. Các cầu Bridge obfs4 riêng tư và không công khai: liên hệ với Bot Telegram của chúng tôi @GetBridgesBot và gõ /bridges. Hoặc gửi một E-Mail đến frontdesk@torproject.org với cụm từ "private bridge cn" trong phần tiêu đề của E-Mail. Nếu bạn là người khá rành rọt về công nghệ, bạn có thể tự chạy cầu Bridge obfs4 của riêng bạn từ bên ngoài Trung Quốc. Hãy nhớ rằng các cầu Bridge được phân phối bởi BridgeDB, và các cầu Bridge obfs4 được tích hợp theo gói trong trình duyệt Tor Browser sẽ gần như có thể sẽ không hoạt động.
  3. meek-azure: khiến cho nó trông giống như bạn đang duyệt một trang web Microsoft thay vì sử dụng Tor. Dù sao, bởi vì nó có giới hạn băng thông, lựa chọn này sẽ khá là chậm. Bạn có thể lựa chọn meek-azure từ danh sách thả xuống các cầu Bridge được tích hợp của trình duyệt Tor Browser.

Nếu một trong các lựa chọn này ở trên không hoạt động, hãy kiểm tra nhật ký Log Tor của bạn và thử một lựa chọn khác.

Nếu bạn cần sự trợ giúp, bạn có thể nhận được hỗ trợ trên Telegram https://t.me/TorProjectSupportBotSignal.