Snowflake có sẵn trong trình duyệt Tor Browser ổn định cho tất cả các nền tảng: Windows, macOS, GNU/Linux, và Android. Bạn cũng có thể sử dụng Snowflake với trình duyệt Onion Browser trên iOS.

Nếu bạn đang chạy trình duyệt Tor Browser cho máy desktop lần đầu tiên, bạn có thể nhấp vào 'Định cấu hình Kết nối' trên màn hình khởi động start-up. Dưới mục "cầu Bridge", định vị tuỳ chọn "Chọn ra từ một trong các cầu Bridge được tích hợp sẵn của trình duyệt Tor Browser" và nhấp vào tuỳ chọn "Lựa chọn một cầu Bridge tích hợp sẵn". Từ menu, lựa chọn 'Snowflake'. Một khi bạn đã chọn Snowflake, hãy cuộn lên và nhấp vào 'Kết nối' để sao lưu các cài đặt của bạn.

Từ bên trong trình duyệt, bạn có thể nhấp vào menu hamburger ("≡"), sau đó đi tới "Cài đặt" và đi tới 'Kết nối'. Thay thế vào đó, bạn cũng có thể gõ nhập about:preferences#connection vào trong thanh URL. Dưới mục "cầu Bridge", định vị tuỳ chọn "Chọn ra từ một trong các cầu Bridge được tích hợp sẵn của trình duyệt Tor Browser" và nhấp vào tuỳ chọn "Lựa chọn một cầu Bridge tích hợp sẵn". Từ menu, lựa chọn 'Snowflake'.