Snowflake در مرورگر Tor پایدار برای همه پلتفرم‌ها موجود است: Windows، macOS، GNU/Linux و Android. همچنین می‌توانید از Snowflake با مرورگر Onion در iOS استفاده کنید.

اگر نخستین بار است که در حال اجرای مرورگر Tor را بر روی دسکتاپ هستید، می‌توانید بر‌روی 'پیکره‌بندی اتصال' بر روی صفحه‌ٔ شروع کلیک کنید. زیرِ بخش"پل‌ها"، گزینهٔ "یکی از پل‌های داخلی مرورگر تور را انتخاب کنید" را پیدا کرده و بر روی گزینهٔ "یک پل داخلی انتخاب کنید" کلیک کنید. از فهرست، 'برف‌دانه' را انتخاب کنید. هنگامی که Snowflake را انتخاب کردید، به بالا بروید و روی 'اتصال' کلیک کنید تا تنظیمات خود را ذخیره کنید.

از داخل مرورگر، می‌توانید بر روی منوی همبرگری ("≡") کلیک کنید، سپس به 'تنظیمات' رفته و از آنجا به 'اتصال' بروید. متناوباً، شما همچنین می‌توانید عبارت about:preferences#connection را در نوار نشانی اینترنتی تایپ کنید. زیرِ بخش"پل‌ها"، گزینهٔ "یکی از پل‌های داخلی مرورگر تور را انتخاب کنید" را پیدا کرده و بر روی گزینهٔ "یک پل داخلی انتخاب کنید" کلیک کنید. از فهرست، 'برف‌دانه' را انتخاب کنید.