Snowflake به‌صورت پایدار در مرورگر Tor برای همهٔ پلتفرم‌ها موجود است: Windows ،macOS ،GNU/Linux و Android. همچنین می‌توانید از Snowflake با مرورگر Onion در iOS استفاده کنید.

اگر نخستین بار است که در حال اجرای مرورگر Tor برای دسکتاپ هستید، می‌توانید بر‌روی ‹پیکربندی اتصال› در صفحهٔ راه‌اندازی کلیک کنید. در بخش «پل‌ها»، گزینهٔ «یکی از پل‌های توکار مرورگر Tor را انتخاب کنید» را پیدا نموده و بر روی گزینهٔ «یک پل توکار انتخاب کنید» کلیک کنید. ‹Snowflake› را از منو انتخاب کنید. هنگامی که Snowflake را انتخاب کردید، به بالا بروید و روی ‹اتصال› کلیک نموده تا تنظیمات خود را ذخیره کنید.

از داخل مرورگر، می‌توانید روی منوی همبرگری ("≡")‏ کلیک کنید، سپس به ‹تنظیمات› رفته و از آنجا به ‹اتصال› بروید. به‌طور جایگزین، شما همچنین می‌توانید عبارت about:preferences#connection را در نوار URL وارد کنید. در بخش «پل‌ها»، گزینهٔ «یکی از پل‌های توکار مرورگر Tor را انتخاب کنید» را پیدا نموده و بر روی گزینهٔ «یک پل توکار انتخاب کنید» کلیک کنید. ‹Snowflake› را از منو انتخاب کنید.