Snowflake là một phương tiện vận chuyển có thể cắm plug được có sẵn trong trình duyệt Tor Browser để đánh bại kiểm duyệt Internet. Cũng như một cầu Bridge Tor, một người dùng có thể truy cập Internet mở khi kể cả các kết nối Tor thông thường bị kiểm duyệt. Việc sử dụng Snowflake là dễ dàng như khi chuyển đổi sang một cấu hình cầu Bridge mới trong trình duyệt Tor Browser.

Hệ thống này được cấu thành bởi ba bộ phận: các tình nguyện viên chạy các proxy Snowflake, những người dùng Tor muốn được kết nối tới Internet, và một bộ phận điều phối broker, để đem các proxy snowflake tới người dùng.

Các tình nguyện viên sẵn lòng giúp đỡ những người dùng trên các mạng lưới bị kiểm duyệt có thể hỗ trợ bằng cách quay spin các proxy chỉ tồn tại trong thời gian ngắn trên các trình duyệt thông thường của họ. Kiểm tra, làm thế nào tôi có thể sử dụng Snowflake?

Snowflake sử dụng kỹ thuật domain fronting hiệu quả cao độ để tạo một kết nối tới một trong hàng nghìn các proxy snowflake chạy bởi các tình nguyện viên. Các proxy này nhẹ, tạm thời, và dễ chạy, cho phép chúng tôi mở rộng quy mô Snowflake dễ dàng hơn các kỹ thuật trước đây.

Đối với những người dùng bị kiểm duyệt, nếu proxy Snowflake của bạn bị chặn, bộ phận điều phối broker sẽ tìm một proxy mới cho bạn, một cách tự động.

Nếu bạn quan tâm đến các chi tiết kỹ thuật và thông số, hãy xem Tổng quan kỹ thuật Snowflaketrang dự án. Đối với những cuộc thảo luận khác về Snowflake, xin vui lòng ghé thăm diễn đàn Tor Forum và theo sát nhãn tag Snowflake.