ایمیلی به نشانی gettor@torproject.org ارسال نمایید در متن ایمیل نام سیستم‌عامل خود (از قبیل Windows ،macOS یا Linux) را بنویسید. GetTor با ایمیلی حاوی لینک‌هایی پاسخ می‌دهد که می‌توانید مرورگر Tor، امضای رمزنگاشتی (لازم برای تایید بارگیری)، اثرانگشت کلید مورد استفاده برای امضا، و جمع‌آزمای بسته را بارگیری کنید. ممکن است انتخاب یک نرم‌افزار «32 بیتی» یا «64 بیتی» به شما پیشنهاد شود: این به مدل رایانه‌ای بستگی دارد که شما استفاده می‌کنید؛ برای اطلاعات بیش‌تر در مستندات مربوط به رایانهٔ خود کنکاش کنید.