HTTPS Everywhere / HTTPS Everywhere

HTTPS Everywhere یک افزونهٔ Firefox، Chrome، و Opera است که [HTTPS] را روی وب‌سایت‌هایی که HTTPS را برپا کرده‌اند، اما به‌صورت پیش‌فرض از آن استفاده نمی‌کنند. HTTPS Everywhere روی مرورگر Tor برای Android نصب شده است.

از مرورگر Tor 11.5، حالت فقط-HTTPS به طور پیش‌فرض برای دسکتاپ فعال است و HTTPS Everywhere دیگر همراه با مرورگر Tor ارائه نمی‌شود.