BridgeDB شش سازوکار را برای توزیع پل‌ها پیاده‌سازی می‌کند: HTTPS ،Moat، ایمیل، تلگرام، تنظیمات و رزروشده‌ها. اپراتورهای پل می‌توانند در قسمت جستجوی رله بررسی کنند که پل آن‌ها از کدام مکانیسم استفاده می‌کند. <HASHED FINGERPRINT> پل را در فرم وارد کنید و روی «جستجو» کلیک کنید.

اپراتورها همچنین می‌توانند انتخاب کنند که پل آن‌ها از کدام روش توزیع استفاده کند. برای تغییر روش، تنظیمات BridgeDistribution در پوشهٔ torrc را به یکی از این‌ها تغییر دهید: https, moat, email, telegram, settings, none, any.

در راهنمای پسا-نصب پل بیشتر بخوانید.