اگر از دبیان یا اوبونتو استفاده می‌کنید، نصب Tor از مخزن پروژه Tor مزایای زیادی دارد.

  • ulimit -n شما روی 32768 تنظیم می شود که برای تور به اندازه کافی برای باز نگه داشتن تمام اتصال هایی که به آن ها نیاز دارد کافی است.
  • یک پروفایل کاربر فقط برای Tor ایجاد می شود، بنابراین نیازی نیست Tor به صورت root اجرا شود.
  • یک اسکریپت init قرار گرفته تا Tor در بوت اجرا شود.
  • تور با --verify-config اجرا می شود، بدین شکل بیشتر مشکلات فایل کانفیگ شما گرفته می شود.
  • تور می تواند به درگاه‌های سطح پایین متصل شود، سپس حق‌های ویژه خود را از دست دهد.