ما قصد داریم تا برپا سازی یک بازپخش Tor را ساده و آسان کنیم:

  • اشکالی ندارد اگر بازپخش گاهی اوقات آفلاین شود. دایرکتوری ها به سرعت متوجه این می شوند و از تبلیغ بازپخش خودداری می کنند. فقط سعی کنید مطمئن شوید که اغلب اوقات اتفاق نمی افتد، از آنجایی که اتصال هایی که از بازپخش زمانی که قطع می شود استفاده می کنند خراب خواهند شد.
  • هر رله تور دارای یک سیاست خارجی می باشد که مشخص می کند چه اتصال های خروجی از آن رله مجاز هستند. اگر تمایلی به اجازه دادن به افراد برای خروج از بازپخش خود ندارید، می توانید آن را طوری تنظیم کنید که که فقط اتصال ها به دیگر بازپخش های Tor را مجاز بداند.
  • رله شما به صورت غیرفعال ظرفیت پهنای‌باند اخیر خود را محاسبه کرده و اعلان می کند، رله های با پهنای‌‌باند بالا تعداد کاربران بیشتری را نسبت به رله های با پهنای‌باند پایین جذب می کنند. بنابراین، داشتن رله های با پهنای‌باند پایین نیز مفید است.