Chúng tôi nhắm đến việc thiết lập cài đặt cho một rơ-le Tor dễ dàng và thuận tiện:

  • Nếu rơ-le thỉnh thoảng trở nên ngoại tuyến offline thì đó là một điều bình thường. Các thư mục thông báo điều này một cách nhanh chóng và dừng việc quảng bá rơ-le. Hãy thử chỉ cần bảo đảm rằng nó không diễn ra quá thường xuyên, vì các kết nối sử dụng rơ-le khi nó ngắt kết nối sẽ bị phá vỡ.
  • Mỗi một rơ-le Tor có một quy định chính sách đầu ra exit chỉ định cụ thể các kiểu kết nối hướng ngoại nào được cho phép hoặc bị từ chối khỏi rơ-le đó. Nếu bạn cảm thấy không thoải mái khi cho phép mọi người dùng rơ-le của bạn làm đầu ra exit dữ liệu, bạn có thể cài đặt nó để chỉ cho phép các kết nối tới các rơ-le Tor khác.
  • Rơ-le của bạn sẽ ước lượng một cách thụ động và thông báo cho mọi người dùng dung lượng băng thông vừa rồi của nó, do đó các rơ-le băng thông cao sẽ thu hút nhiều người dùng hơn các rơ-le băng thông thấp. Vì vậy, có các rơ-le băng thông thấp cũng là một điều có lợi.