حق با شماست، برای یک بایت که وارد رله Tor شما شود یک بایت خارج می شود. اما چندین استثنا وجود دارد:

اگر DirPort خود را باز کنید، کلاینت های Tor از شما یک کپی از دایرکتوری را خواهند خواست. درخواستی که آنها می کنند (HTTP GET) تقریبا کوچک است و پاسخ گاهی اوقات بزرگ است. این احتمالاً تفاوت بین شمارنده بایت "نوشتن" و شمارنده بایت "خواندن" شما را نشان می دهد.

یک استثنای کوچک دیگر زمانی ظاهر می‌شود که شما به‌عنوان یک گرهٔ خروج عمل می‌کنید و چندین بایت از یک اتصال خروج را می‌خوانید (برای مثال، یک پیام‌رسانی آنی یا اتصال ssh) و آن را برای حمل از طریق شبکهٔ Tor در یک سلول ۵۱۲ بایتی لفاف می‌کنید.