مرورگر Tor نسخهٔ تغییریافتهٔ Firefox است که به‌طور خاص برای استفاده با Tor طراحی شده است. کارهای زیادی برای ساختن مرورگر Tor انجام شده است، از جمله استفاده از وصله‌های اضافی برای بهبود حریم‌خصوصی و امنیت. هرچند استفاده از Tor با دیگر مرورگرها به‌لحاظ فنی امکان‌پذیر است، اما ممکن است خودتان را در معرض حملات احتمالی یا نشت اطلاعات قرار دهید، به‌همین‌سبب انجام این کار را به‌هیچ‌وجه توصیه نمی‌کنیم. دربارهٔ طراحی مرورگر Tor بیشتر بیاموزید.