مرورگر Tor نسخهٔ تغییریافتهٔ Firefox است که به طور خاص برای استفاده با Tor طراحی شده است. برای ایجاد مرورگر Tor کارهای زیادی، از جمله استفاده از وصله‌های اضافی برای بهبود حریم خصوصی و امنیت، صورت گرفته است. هرچند امکان استفاده از Tor با سایر مرورگرها هم وجود دارد، ولی ممکن است خودتان را در معرض حملات یا نشت اطلاعات قرار دهید، پس انجام این کار را توصیه نمی‌کنیم. دربارهٔ طراحی مرورگر Tor بیشتر یاد بگیرید.