Trình duyệt Tor Browser là một phiên bản được điều chỉnh của Firefox được thiết kế một cách cụ thể để sử dụng với Tor. A lot of work has been put into making Tor Browser, including the use of extra patches to enhance privacy and security. Trong khi việc sử dụng Tor với các trình duyệt khác là có thể về mặt kỹ thuật, bạn có khả năng tự mình mở ra các cuộc tấn công đầy nguy cơ hoặc làm lộ thông tin, do đó chúng tôi mạnh mẽ khuyên can điều đó. Tìm hiểu thêm về thiết kế của trình duyệt Tor Browser.