این یک مشکل مقطعی و شناخته‌شده است؛ اما به این معنی نیست که گوگل Tor را جاسوس‌افزار محسوب می‌کند.

وقتی از Tor استفاده‌ می‌کنید، شما در حال ارسال پرسمان‌هایی از طریق رله‌های خروجی هستید که توسط هزاران کاربر دیگر نیز هم‌رسانی‌ شده‌اند. کاربران Tor معمولاً این پیام را زمانی می‌بینند که کاربران زیادی از Tor در حال پرس‌وجو از گوگل در یک بازهٔ زمانی کوتاه هستند. گوگل این حجم بالای ترافیک از سمت یک نشانی IP (رلهٔ خروجی که شما اتفاقی انتخاب کرده‌اید) را نشانه‌ای از تلاش یک شخص در جهت «خزیدن» در سایت‌شان تفسیر می‌کند و بنابراین ترافیک آن نشانی IP را برای مدت کوتاهی کاهش می‌دهد.

برای دسترسی به وب‌سایت Google از یک نشانی IP متفاوت، شما می‌توانید ‹مدار جدید برای این سایت› را امتحان کنید.

توضیح دیگر این است که Google سعی می‌کند انواع جاسو‌س‌افزارها یا ویروس‌هایی را شناسایی کند که پرسمان‌های متمایزی به جستجوی گوگل می‌فرستند. Google نشانی‌های IP را که این درخواست‌ها از آن‌ها دریافت می‌شوند را یادداشت می‌کند (بدون اینکه متوجه شود آن‌ها رلهٔ خروجی Tor هستند)، و سعی می‌کند به هر اتصالی که از آن نشانی‌های IP می‌آید هشدار دهد که پرسمان‌های اخیر نمایان‌گر آلودگی هستند.

تا آنجایی که می‌دانیم، گوگل عامدانه هیچ‌کاری برای تحذیر استفاده از Tor انجام نمی‌دهد. پیام خطا دربارهٔ ماشین آلوده‌شده باید پس از زمان کوتاهی رفع شود.