Đây là một vấn đề đã biết và không hề liên tục dai dẳng; điều đó không có nghĩa là Google coi Tor là phần mềm gián điệp.

Khi bạn sử dụng Tor, bạn đang gửi các truy vấn thông qua các rơ-le ngõ ra (exit relays) mà chúng cũng được chia sẻ bởi hàng nghìn những người dùng khác. Người dùng Tor thường trông thấy thông báo này khi có nhiều người dùng Tor đang truy vấn Google trong một khoảng thời gian ngắn. Google diễn giải lưu lượng truy cập lớn từ một địa chỉ IP duy nhất (rơ-le ngõ ra (exit relay) mà bạn tình cờ chọn) khi ai đó đang cố gắng "thu thập dữ liệu" trang web của họ, do đó, nó làm chậm lưu lượng truy cập từ địa chỉ IP đó trong một thời gian ngắn.

Bạn có thể thử 'Một mạch nối Mới cho Trang Web này' để truy cập trang web từ một địa chỉ IP khác.

Một cách giải thích khác đó là Google cố gắng phát hiện một số loại phần mềm gián điệp hoặc vi-rút, mà chúng gửi các truy vấn đặc biệt đến bộ máy tìm kiếm Google Search. Nó lưu ý tới các địa chỉ IP mà từ đó, các truy vấn ấy được nhận về (không nhận ra rằng chúng là các rơ-le ngõ ra (exit relays) Tor), và cố gắng cảnh báo bất kỳ kết nối nào đến từ các địa chỉ IP đó mà các truy vấn gần đây cho thấy có sự lây nhiễm.

Theo như hiểu biết của chúng tôi, Google không cố ý làm bất cứ điều gì cụ thể để ngăn chặn hoặc chặn bỏ việc sử dụng Tor. Thông báo lỗi về một máy tính bị nhiễm sẽ biến mất trở lại sau một thời gian ngắn.