اگر از مرورگر tor استفاده می‌کنید، می‌توانید آدرس پروکسی، درگاه، و اطلاعات اصالت‌سنجی خود را در تنظیمات اتصال تنظیم کنید.

اگر از Tor به روش دیگری استفاده می‌کنید، می‌توانید اطلاعات پروکسی را در فایل torrc خود تنظیم کنید. گزینهٔ پیکربندی HTTPSProxy را در صفحهٔ راهنما بررسی کنید. اگر پروکسی شما نیاز به اصالت‌سنجی دارد، گزینهٔ HTTPSProxyAuthenticator را ببینید. مثال با اصالت‌سنجی:

  HTTPSProxy 10.0.0.1:8080
  HTTPSProxyAuthenticator myusername:mypass

ما در حال حاضر فقط از اصالت‌سنجی پایه‌ای پشتیبانی می‌کنیم، اما اگر به اصالت‌سنجی NTLM نیاز دارید، ممکن است این پست در با‌یگانی‌ها برایتان مفید باشد.

برای استفاده از یک پروکسی SOCKS، گزینه‌های Socks4Proxy، Socks5Proxy و torrc مربوطه را در صفحهٔ راهنما ببینید. استفاده از پروکسی SOCKS 5 همراه با اصالت‌سنجی ممکن است به این شکل باشد:

  Socks5Proxy 10.0.0.1:1080
  Socks5ProxyUsername myuser
  Socks5ProxyPassword mypass

اگر پروکسی‌هایتان فقط به شما اجازهٔ اتصال به درگاه‌های مشخصی را می‌دهند، برای چگونگی محدودکردن درگاه‌هایی که Tor سعی خواهد کرد به آن‌ها دسترسی داشته باشد، مدخل کلاینت‌های فایروال‌شده را نگاه کنید.