شاید نام آن‌ها چیز دیگری القا کند، اما ‹حالت ناشناس› و ‹زبانه‌های خصوصی› شما را در اینترنت ناشناس نمی‌کنند. آن‌ها همهٔ اطلاعات مرتبط با نشست مرورگری شما را پس از بسته‌شدنشان، از روی ماشین شما پاک می‌کنند، اما هیچ تمهیدی برای پنهان‌کردن فعالیت یا اثرانگشت دیجیتال آنلاین شما ندارند. این یعنی یک مشاهده کننده می‌تواند ترافیک شما را به سادگی هر مرورگر عادی جمع آوری کند.

مرورگر Tor تمام ویژگی‌های یادزدودگی زبانه‌های خصوصی را ارائه می‌کند و در عین حال IP منبع، عادت‌های مرور و جزئیات مربوط به دستگاهی را که می‌توان از آن برای فعالیت انگشت‌نگاری در سراسر وب استفاده کرد،پنهان می‌کند و اجازهٔ یک نشست مرور واقعاً خصوصی را می‌دهد که به‌صورت سرتاسری کاملاً مبهم‌‌شده‌ است.

برای اطلاعات بیشتر دربارهٔ محدودیت‌های حالت ناشناس (Incognito) و زبانه‌های خصوصی، مقالهٔ Mozilla را در مورد افسانه‌های رایج دربارهٔ مرور خصوصی ببینید.