Mặc dù các tên có thể có ngụ ý khác, nhưng 'Chế độ Ẩn danh' và 'Tab Riêng tư' không khiến cho bạn trở nên ẩn danh trên Internet. Chúng xóa đi tất cả thông tin trên máy của bạn liên quan đến phiên duyệt web sau khi chúng đã được đóng lại, nhưng không có biện pháp nào để ẩn đi hoạt động hoặc dấu vết fingerprinting kỹ thuật số trực tuyến online của bạn. Điều này có nghĩa là một quan sát viên có thể thâu thập lưu lượng traffic của bạn cũng dễ dàng như bất kỳ trình duyệt thông thường nào.

Trình duyệt Tor Browser cung cấp tất cả các tính năng quên lãng của các Tab Riêng tư trong khi đồng thời ẩn đi IP nguồn, các thói quen duyệt web và các thông tin chi tiết về một thiết bị mà nó có thể được sử dụng để lấy dấu vết fingerprinting các hoạt động trên web, cho phép phiên duyệt web thực sự được riêng tư và được che giấu hoàn toàn từ đầu đến cuối.

Để biết thêm thông tin về các giới hạn của Chế độ Ẩn danh và các Tab Riêng tư, hãy xem bài viết của Mozilla về Những lầm tưởng phổ biến về duyệt web riêng tư.