Proiectul Tor își menține propriul depozit de pachete Debian. Din moment ce Debian oferă versiunea LTS a Tor, este posibil ca aceasta să nu vă ofere întotdeauna cea mai recentă versiune Tor stabilă. Prin urmare, este recomandat să instalați tor din depozitul nostru.

Iată cum puteți activa Tor Package Repository în distribuțiile bazate pe Debian:

Note: The symbol # refers to running the code as root. This means you should have access to a user account with system administration privileges, i.e. your user should be in the sudo group.

Precondiție: Verificați arhitectura procesorului

Depozitul de pachete oferă binare amd64, arm64 și i386. Verificați dacă sistemul dumneavoastră de operare este capabil să ruleze binar prin inspectarea ieșirii următoarei comenzi:

 # dpkg --print-architecture

Acesta trebuie să fie produs fie amd64, arm64, fie i386. Depozitul nu acceptă alte arhitecturi de procesor.

Notă: Depozitul de pachete nu oferă (deocamdată) imagini cu arhitectură ARM pe 32 de biți (armhf). Ar trebui fie să instalați versiunea oferită de Debian (asigurați-vă că verificați și backport-urile Debian, deoarece acesta are adesea un pachet Tor mai actualizat), fie build Tor din sursă.

1. Instalați apt-transport-https

Pentru a permite tuturor managerilor de pachete care folosesc biblioteca libapt-pkg să acceseze metadate și pachete disponibile în surse accesibile prin https (Hypertext Transfer Protocol Secure).

  # apt install apt-transport-https

2. Creați un fișier nou în /etc/apt/sources.list.d/ numit tor.list. Se adaugă următoarele intrări:

  deb   [signed-by=/usr/share/keyrings/tor-archive-keyring.gpg] https://deb.torproject.org/torproject.org <DISTRIBUTION> main
  deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/tor-archive-keyring.gpg] https://deb.torproject.org/torproject.org <DISTRIBUTION> main

Daca vrei sa incerci pachetele experimentale, adauga aceste in plus in linia de deasupra:

  deb   [signed-by=/usr/share/keyrings/tor-archive-keyring.gpg] https://deb.torproject.org/torproject.org tor-experimental-<DISTRIBUTION> main
  deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/tor-archive-keyring.gpg] https://deb.torproject.org/torproject.org tor-experimental-<DISTRIBUTION> main

Sau versiuni nocturne:

  deb   [signed-by=/usr/share/keyrings/tor-archive-keyring.gpg] https://deb.torproject.org/torproject.org tor-nightly-main-<DISTRIBUTION> main
  deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/tor-archive-keyring.gpg] https://deb.torproject.org/torproject.org tor-nightly-main-<DISTRIBUTION> main

Înlocuiți <DISTRIBUTION> cu numele de cod al sistemului de operare. Rulați lsb_release -c sau cat /etc/debian_version pentru a verifica versiunea sistemului de operare.

Notă: Ubuntu Focal a șters suportul pentru 32-biți, astfel încât în schimb utilizați:

  deb   [arch=<ARCHITECTURE> signed-by=/usr/share/keyrings/tor-archive-keyring.gpg] https://deb.torproject.org/torproject.org focal main
  deb-src [arch=<ARCHITECTURE> signed-by=/usr/share/keyrings/tor-archive-keyring.gpg] https://deb.torproject.org/torproject.org focal main

Înlocuiți <ARCHITECTURE> cu arhitectura sistemului dumneavoastră (ați găsit-o mai devreme scriind dpkg --print-architecture).

Simptom de avertizare, la rularea sudo apt update:

  Skipping acquire of configured file 'main/binary-i386/Packages' as repository 'http://deb.torproject.org/torproject.org focal InRelease' doesn't support architecture 'i386'

3. Apoi adăugați cheia gpg utilizată pentru a semna pachetele executând următoarea comandă la solicitarea de comandă:

  # wget -qO- https://deb.torproject.org/torproject.org/A3C4F0F979CAA22CDBA8F512EE8CBC9E886DDD89.asc | gpg --dearmor | tee /usr/share/keyrings/tor-archive-keyring.gpg >/dev/null

4. Instalați tor și tor debian keyring

Oferim un pachet Debian pentru a vă ajuta să mențineți cheia de semnare actuală. Este recomandat să-l utilizați. Instalați-l cu următoarele comenzi:

  # apt update
  # apt install tor deb.torproject.org-keyring