Depozitul Debian

Nu. Nu folosiți pachetele din universul Ubuntu. În trecut, acestea nu au fost actualizate în mod fiabil. Asta înseamnă că ai putea fi lipsa de stabilitate și remedieri de securitate. În schimb, vă rugăm să utilizați depozitul Tor Debian.

Da, deb.torproject.org este servit și prin intermediul unui serviciu onion: http://apow7mjfryruh65chtdydfmqfpj5btws7nbocgtaovhvezgccyjazpqd.onion/

Notă: simbolul # se referă la rularea codului ca root. Acest lucru înseamnă că ar trebui să aveți acces la un cont de utilizator cu privilegii de administrare a sistemului, de exemplu, utilizatorul dumneavoastră ar trebui să fie în grupul sudo.

Pentru a utiliza Apt peste Tor, trebuie instalat transportul apt :

  # apt install apt-transport-tor

Apoi, trebuie să adăugați următoarele intrări la /etc/apt/sources.list sau un fișier nou în /etc/apt/sources.list.d/:

  # Pentru versiunea stabilă.
  deb [signed-by=/usr/share/keyrings/tor-archive-keyring.gpg] tor://apow7mjfryruh65chtdydfmqfpj5btws7nbocgtaovhvezgccyjazpqd.onion/torproject.org <DISTRIBUTION> main

  # Pentru versiunea instabilă.
  deb [signed-by=/usr/share/keyrings/tor-archive-keyring.gpg] tor://apow7mjfryruh65chtdydfmqfpj5btws7nbocgtaovhvezgccyjazpqd.onion/torproject.org tor-nightly-main-<DISTRIBUTION> main

Înlocuiți <DISTRIBUTION> cu numele de cod al sistemului de operare. Rulați lsb_release -c sau cat /etc/debian_version pentru a verifica versiunea sistemului de operare.

Add the gpg key used to sign the packages by running the following command at your command prompt:

  # wget -qO- https://deb.torproject.org/torproject.org/A3C4F0F979CAA22CDBA8F512EE8CBC9E886DDD89.asc | gpg --dearmor | tee /usr/share/keyrings/tor-archive-keyring.gpg >/dev/null

Install tor and tor debian keyring

Now refresh your sources and try to install tor and tor debian keyring:

  # apt update
  # apt install tor deb.torproject.org-keyring

Proiectul Tor își menține propriul depozit de pachete Debian. Din moment ce Debian oferă versiunea LTS a Tor, este posibil ca aceasta să nu vă ofere întotdeauna cea mai recentă versiune Tor stabilă. Prin urmare, este recomandat să instalați tor din depozitul nostru.

Iată cum puteți activa Tor Package Repository în distribuțiile bazate pe Debian:

Notă: simbolul # se referă la rularea codului ca root. Acest lucru înseamnă că ar trebui să aveți acces la un cont de utilizator cu privilegii de administrare a sistemului, de exemplu, utilizatorul dumneavoastră ar trebui să fie în grupul sudo.

Precondiție: Verificați arhitectura procesorului

Depozitul de pachete oferă binare amd64, arm64 și i386. Verificați dacă sistemul dumneavoastră de operare este capabil să ruleze binar prin inspectarea ieșirii următoarei comenzi:

 # dpkg --print-architecture

Acesta trebuie să fie produs fie amd64, arm64, fie i386. Depozitul nu acceptă alte arhitecturi de procesor.

Note: The package repository does not offer 32-bit ARM architecture (armhf) images (yet). You should either install the version Debian offers (make sure to check out Debian backports, too, as that one has often a more up-to-date Tor package), or build Tor from source.

1. Instalați apt-transport-https

Pentru a permite tuturor managerilor de pachete care folosesc biblioteca libapt-pkg să acceseze metadate și pachete disponibile în surse accesibile prin https (Hypertext Transfer Protocol Secure).

  # apt install apt-transport-https

2. Creați un fișier nou în /etc/apt/sources.list.d/ numit tor.list. Se adaugă următoarele intrări:

  deb   [signed-by=/usr/share/keyrings/tor-archive-keyring.gpg] https://deb.torproject.org/torproject.org <DISTRIBUTION> main
  deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/tor-archive-keyring.gpg] https://deb.torproject.org/torproject.org <DISTRIBUTION> main

If you want to try experimental packages, add these in addition to the lines from above:

  deb   [signed-by=/usr/share/keyrings/tor-archive-keyring.gpg] https://deb.torproject.org/torproject.org tor-experimental-<DISTRIBUTION> main
  deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/tor-archive-keyring.gpg] https://deb.torproject.org/torproject.org tor-experimental-<DISTRIBUTION> main

Sau versiuni nocturne:

  deb   [signed-by=/usr/share/keyrings/tor-archive-keyring.gpg] https://deb.torproject.org/torproject.org tor-nightly-main-<DISTRIBUTION> main
  deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/tor-archive-keyring.gpg] https://deb.torproject.org/torproject.org tor-nightly-main-<DISTRIBUTION> main

Înlocuiți <DISTRIBUTION> cu numele de cod al sistemului de operare. Rulați lsb_release -c sau cat /etc/debian_version pentru a verifica versiunea sistemului de operare.

Notă: Ubuntu Focal a șters suportul pentru 32-biți, astfel încât în schimb utilizați:

  deb   [arch=<ARCHITECTURE> signed-by=/usr/share/keyrings/tor-archive-keyring.gpg] https://deb.torproject.org/torproject.org focal main
  deb-src [arch=<ARCHITECTURE> signed-by=/usr/share/keyrings/tor-archive-keyring.gpg] https://deb.torproject.org/torproject.org focal main

Înlocuiți <ARCHITECTURE> cu arhitectura sistemului dumneavoastră (ați găsit-o mai devreme scriind dpkg --print-architecture).

Simptom de avertizare, la rularea sudo apt update:

  Skipping acquire of configured file 'main/binary-i386/Packages' as repository 'http://deb.torproject.org/torproject.org focal InRelease' doesn't support architecture 'i386'

3. Apoi adăugați cheia gpg utilizată pentru a semna pachetele executând următoarea comandă la solicitarea de comandă:

  # wget -qO- https://deb.torproject.org/torproject.org/A3C4F0F979CAA22CDBA8F512EE8CBC9E886DDD89.asc | gpg --dearmor | tee /usr/share/keyrings/tor-archive-keyring.gpg >/dev/null

4. Instalați tor și tor debian keyring

Oferim un pachet Debian pentru a vă ajuta să mențineți cheia de semnare actuală. Este recomandat să-l utilizați. Instalați-l cu următoarele comenzi:

  # apt update
  # apt install tor deb.torproject.org-keyring