Da, deb.torproject.org este servit și prin intermediul unui serviciu onion: http://apow7mjfryruh65chtdydfmqfpj5btws7nbocgtaovhvezgccyjazpqd.onion/

Note: The symbol # refers to running the code as root. This means you should have access to a user account with system administration privileges, i.e. your user should be in the sudo group.

Pentru a utiliza Apt peste Tor, trebuie instalat transportul apt :

  # apt install apt-transport-tor

Apoi, trebuie să adăugați următoarele intrări la /etc/apt/sources.list sau un fișier nou în /etc/apt/sources.list.d/:

  # Pentru versiunea stabilă.
  deb [signed-by=/usr/share/keyrings/tor-archive-keyring.gpg] tor+http://apow7mjfryruh65chtdydfmqfpj5btws7nbocgtaovhvezgccyjazpqd.onion/torproject.org <DISTRIBUTION> main

  # Pentru versiunea instabilă.
  deb [signed-by=/usr/share/keyrings/tor-archive-keyring.gpg] tor+http://apow7mjfryruh65chtdydfmqfpj5btws7nbocgtaovhvezgccyjazpqd.onion/torproject.org tor-nightly-main-<DISTRIBUTION> main

Înlocuiți <DISTRIBUTION> cu numele de cod al sistemului de operare. Rulați lsb_release -c sau cat /etc/debian_version pentru a verifica versiunea sistemului de operare.

Since Debian bookworm you can also use the more modern deb822-style:

  # echo "\
   Types: deb deb-src
   Components: main
   Suites: bookworm
   URIs: tor+http://apow7mjfryruh65chtdydfmqfpj5btws7nbocgtaovhvezgccyjazpqd.onion/torproject.org
   Architectures: amd64 arm64 i386
   Signed-By: /usr/share/keyrings/tor-archive-keyring.gpg
   " | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/tor.sources