Debian Deposu

Evet, deb.torproject.org aynı zamanda bir Onion Hizmeti olarak da sunuluyor: http://sdscoq7snqtznauu.onion/

Note: The symbol # refers to running the code as root. This means you should have access to a user account with system administration privileges, e.g your user should be in the sudo group.

Tor üzerinden APT kullanabilmek için apt aktarımı kurulmuş olmalıdır:

  # apt install apt-transport-tor

Then you need to add the following entries to /etc/apt/sources.list or a new file in /etc/apt/sources.list.d/:

  # Kararlı sürüm için.
  deb tor://sdscoq7snqtznauu.onion/torproject.org <DISTRIBUTION> main

  # Kararsız sürüm için.
  deb tor://sdscoq7snqtznauu.onion/torproject.org tor-nightly-master-<DISTRIBUTION> main

Replace <DISTRIBUTION> with your Operating System codename. Run lsb_release -c or cat /etc/debian_version to check the Operating System version.

Now refresh your sources and try to install tor again:

  # apt update
  # apt install tor

Hayır. Ubuntu evrenindeki paketleri kullanmayın. In the past they have not been reliably updated. That means you could be missing stability and security fixes. Instead, please use Tor Debian repository.

The Tor Project maintains its own Debian package repository. Since Debian provides the LTS version of Tor, this might not always give you the latest stable Tor version. Therefore, it's recommended to install tor from our repository.

Debian temelli dağıtımlarda Tor Paketi Deposunu şu şekilde etkinleştirebilirsiniz:

Note: The symbol # refers to running the code as root. This means you should have access to a user account with system administration privileges, e.g your user should be in the sudo group.

1. apt-transport-https uygulamasını kurun

libapt-pkg kitaplığını kullanan tüm paket yöneticilerinin üst verilere ve https (Hypertext Transfer Protocol Secure) üzerindeki kaynaklarda bulunan paketlere erişmesini sağlar.

  # apt install apt-transport-https

2. /etc/apt/sources.list dosyasına ya da yeni /etc/apt/sources.list.d/ dosyasına şu kayıtları ekleyin

  deb https://deb.torproject.org/torproject.org <DISTRIBUTION> main
  deb-src https://deb.torproject.org/torproject.org <DISTRIBUTION> main

Geliştirme aşamasındaki paketleri denemek isterseniz:

  deb https://deb.torproject.org/torproject.org tor-experimental-0.3.4.x-<DISTRIBUTION> main
  deb-src https://deb.torproject.org/torproject.org tor-experimental-0.3.4.x-<DISTRIBUTION> main

Gecelik yapımları denemek isterseniz:

  deb https://deb.torproject.org/torproject.org tor-nightly-master-<DISTRIBUTION> main
  deb-src https://deb.torproject.org/torproject.org tor-nightly-master-<DISTRIBUTION> main

Replace <DISTRIBUTION> with your Operating System codename. Run lsb_release -c or cat /etc/debian_version to check the Operating System version.

3. Ardından, komut satırından aşağıdaki komutları yürüterek paketleri imzalamak için kullanılan gpg anahtarını ekleyin.

  # wget -qO- https://deb.torproject.org/torproject.org/A3C4F0F979CAA22CDBA8F512EE8CBC9E886DDD89.asc | gpg --import
  # gpg --export A3C4F0F979CAA22CDBA8F512EE8CBC9E886DDD89 | apt-key add -

4. tor ve tor debian anahtarlıklarını kurun

İmzalama anahtarımızı güncel tutmanıza yardımcı olmak için bir Debian paketi sunuyoruz. Kullanmanız önerdiğimiz bu paketi kurmak için aşağıdaki komutları yürütün:

  # apt update
  # apt install tor deb.torproject.org-keyring