JavaScript / JavaScript

JavaScript, sitelerin görüntü, animasyon, ses ve durum ilerlemesi gibi etkileşimli ögeler sunmak için kullandığı bir programlama dilidir. Ne yazık ki, JavaScript tarayıcı güvenliğine yönelik saldırılar yapılmasına ve kimliğinizin açığa çıkmasına neden olabilir. Tor Browser üzerindeki NoScript uzantısı farklı sitelerdeki JavaScript betiklerini yönetmek için kullanılabilir.