Параметри, визначені в AccountingMax та BandwidthRate, відносяться як до клієнтської, так і ретрансляційної функції процесу Tor. Таким чином, ви можете виявити, що не можете переглядати вебсторінки, як ваш Tor переходить до сплячого режиму, на що вказує цей запис в журналі:

Bandwidth soft limit reached; commencing hibernation.
No new connections will be accepted

Рішення полягає в тому, щоб запустити два процеси Tor — один ретранслятор та один клієнт, кожен зі своєю конфігурацією. Один зі способів зробити це (якщо ви починаєте з налаштування робочого ретранслятора) полягає в наступному:

  • У файлі вузла Tor torrc просто встановіть для SocksPort значення 0.
  • Створіть новий клієнтський файл torrc з torrc.sample і переконайтеся, що він використовує інший файл журналу ретранслятора. Варіантом найменування може бути torrc.client і torrc.relay.
  • Змініть клієнт Tor і скрипти запуску ретранслятора, щоб включити -f /path/to/correct/torrc.
  • У Linux/BSD/Mac OS X зміною скриптів запуску на Tor.client та Tor.relay може спростити розділення конфігурацій.