New Identity / Danh tính Mới

Danh tính Mới là một tính năng của trình duyệt Tor Browser nếu như bạn muốn ngăn chặn hoạt động tiếp theo của trình duyệt khỏi việc có thể bị gắn kết với những gì mà bạn đang làm trước đó. Việc lựa chọn nó sẽ đóng lại tất cả các tab và cửa sổ mở của bạn, xoá đi tất cả các thông tin cá nhân riêng tư như là các cookielịch sử duyệt, và sử dụng các mạch nối Tor Mới cho tất cả các kết nối. Trình duyệt Tor Browser sẽ cảnh báo cho bạn rằng tất cả hoạt động và các lượt tải xuống sẽ bị dừng lại, do đó hãy lưu ý điều này khi bạn xem xét trước khi nhấp vào "Danh tính Mới" (có thể được truy cập thông qua một biểu tượng cái chổi lấp lánh nho nhỏ ở phía trên bên phải của màn hình). Danh tính Mới cũng có thể giúp ích nếu như trình duyệt Tor Browser đang có vấn đề với việc kết nối tới một trang web cụ thể, tương tự như "Mạch nối Tor Mới cho Trang web này".