New Identity / هویت جدید

هویت جدید یک ویژگی مرورگر Tor برای زمانی است که می‌خواهید فعالیت متعاقب مرورگرتان به آنچه قبلاً انجام می‌دادید مرتبط نشود. انتخاب آن تمامی زبانه‌ها و پنجره‌های باز شما را می‌بندد، و همهٔ اطلاعات خصوصی نظیر کوکی‌ها‏ و تاریخچهٔ مرورگری‏ را پاک و از مدارهای Tor‏‏ ‏جدید برای همهٔ اتصال‌ها استفاده می‌کند. مرورگر Tor به شما هشدار خواهد داد که تمامی فعالیت‌ها و بارگیری‌های شما متوقف خواهند شد، بنابراین پیش از کلیک روی "هویت جدید" (دسترس‌پذیر از طریق آیکون جارو در سمت چپ بالای صفحه) این را در نظر داشته باشید. هویت جدید همچنین می‌تواند زمانی که مرورگر Tor در اتصال به یک سایت خاص دچار مشکل است کمک کند، مشابه با «مدار Tor جدید برای این سایت».