Snowflake / Snowflake

Snowflake là một phương tiện vận chuyển có thể cắm plug được, giúp vượt qua kiểm duyệt và truy cập tới một Internet hoàn toàn tự do và rộng mở. Nó có ba bộ phận; ứng dụng/máy khách Snowflake, proxy Snowflake (cả hai cùng nhau được biết đến như các máy ngang hàng peer Snowflake) và Broker. Snowflake có thể cho phép một tab trình duyệt đang mở hoạt động như một cầu Bridge Tor tạm thời. Để ngăn chặn việc chặn block các địa chỉ IP proxy, Snowflake sử dụng một số lượng lớn các proxy tình nguyện, điều này cũng khiến cho chúng khó xác định chính xác.