Snowflake / Snowflake

Snowflake یک حامل اتصال‌پذیر است که قابلیت دورزدن سانسور و دسترسی به اینترنت آزاد و باز را فراهم می‌کند. Snowflake سه مؤلفه دارد؛ کلاینت Snowflake، پروکسی Snowflake (این دو با هم با عنوان همتایان Snowflake شناخته می‌شوند) و کارگزار. Snowflake می‌تواند به یک زبانهٔ باز مرورگر اجازه دهد تا به‌عنوان یک پل موقت Tor عمل کند. به‌منظور جلوگیری از مسدودشدن آدرس‌های IP پروکسی، Snowflake از تعداد زیادی پروکسی داوطلب بهره می‌گیرد که شناسایی آن‌ها را دشوار می‌کند.