Câu trả lời ngắn là: Đúng, bạn có thể duyệt các trang web HTTPS bình thường bằng cách sử dụng Tor.

Các kết nối HTTPS được sử dụng để bảo mật các giao tiếp trên các mạng lưới máy tính. Bạn có thể đọc thêm về HTTPS tại đây. Chế độ Chỉ HTTPS mà thôi HTTPS-Only của trình duyệt Tor Browser chuyển đổi một cách tự động hàng nghìn các trang web từ "HTTP" không được mã hoá sang thành "HTTPS" riêng tư hơn.