Có một số lý do để chúng tôi không thực hiện:

  1. Chúng tôi không thể trợ giúp nhưng có thể làm cho thông tin được khả dụng, vì các ứng dụng/máy khách Tor cần phải sử dụng nó để chọn ra các lối của chúng. Do đó nếu như "người chặn" muốn như vậy, họ có thể được như vậy dù sao đi nữa. Hơn nữa, kể cả nếu như chúng tôi đã không cho các ứng dụng/máy khách biết về danh sách các rơ-le một cách trực tiếp, ai đó cũng vẫn có thể tạo ra nhiều kết nối thông qua Tor để test kiểm tra trang web và xây dựng một danh sách các địa chỉ mà chúng thấy được.
  2. Nếu mọi người muốn chặn chúng tôi, chúng tôi tin rằng họ nên được phép làm như vậy. Một cách tất yếu, chúng tôi ưa muốn mọi người cho phép người dùng Tor kết nối tới họ, nhưng mọi người có quyền quyết định rằng ai mà các dịch vụ của họ nên cho phép các kết nối từ đó, và nếu như họ muốn chặn người dùng ẩn danh, họ có thể làm vậy.
  3. Việc có khả năng chặn được cũng có những lợi thế về mặt chiến thuật: nó có thể là một phản ứng thuyết phục đối với những người duy trì trang web cảm thấy bị đe dọa bởi Tor. Việc cho họ lựa chọn này có thể sẽ khơi cảm hứng cho họ dừng lại và suy nghĩ về việc họ có thực sự muốn phá bỏ việc truy cập riêng tư tới hệ thống của họ không, và nếu như không, những lựa chọn nào khác mà họ có thể có. Thời gian mà họ thay vì dùng để chặn Tor, họ cũng có thể thay vào đó dành cho việc suy nghĩ lại tổng quan cách tiếp cận của họ tới Sự riêng tư và Tính ẩn danh.