Có hai lựa chọn mà bạn có thể thêm vào trong tập tin torrc của bạn:

Tốc độ băng thông BandwidthRate là băng thông dài hạn tối đa được cho phép (tính bằng byte trên giây). Ví dụ, bạn có thể muốn lựa chọn "Tốc độ băng thông BandwidthRate 10 MBytes" cho 10 megabyte mỗi giây (một kết nối nhanh), hoặc "Tốc độ băng thông BandwidthRate 500 KBytes" cho 500 kilobyte mỗi giây (một kết nối cáp khá tốt). Cài đặt BandwidthRate nhỏ nhất là 75 Kilobytes mỗi giây.

BandwidthBurst là một nhóm các byte được sử dụng để đáp ứng các yêu cầu trong một thời gian ngắn các lưu lượng traffic vượt trên BandwidthRate nhưng vẫn giữ mức trung bình trong một khoảng thời gian dài cho BandwidthRate. Tốc độ băng thông thấp nhưng lượng truy cập Burst cao sẽ thực thi một mức trung bình dài hạn trong khi vẫn cho phép nhiều lưu lượng truy cập hơn trong khoảng thời gian cao điểm nếu như mức trung bình vẫn chưa đạt được gần đây. Ví dụ, nếu bạn lựa chọn "BandwidthBurst 500 KBytes" và cũng sử dụng giá trị đó cho Tốc độ Băng thông BandwidthRate của mình, thì bạn sẽ không bao giờ sử dụng nhiều hơn 500 kilobyte mỗi giây; nhưng nếu như bạn chọn một BandwidthBurst cao hơn (chẳng hạn như 5 MByte), nó sẽ cho phép nhiều byte hơn cho đến khi nhóm tài nguyên pool trở nên trống.

Nếu như bạn có một kết nối không đối xứng (tải lên ít hơn tải xuống) chẳng hạn như một modem cáp, bạn nên đặt tốc độ băng thông BandwidthRate nhỏ hơn băng thông nhỏ hơn của bạn (Thông thường đó là băng thông tải lên). Mặt khác, bạn có thể thả drop nhiều gói packet trong các thời kỳ sử dụng băng thông tối đa - bạn có thể cần phải thí nghiệm rằng, với các giá trị nào thì kết nối của bạn trở nên dễ chịu. Sau đó hãy thiết đặt BandwidthBurst cùng một giá trị như đối với BandwidthRate.

Các nút giao node Tor dựa trên Linux có một lựa chọn khác trong lúc xử lý của chúng: chúng có thể ưu tiên lưu lượng truy cập Tor bên dưới lưu lượng truy cập khác trên máy của chúng, như vậy thì lưu lượng truy cập cá nhân của chúng không bị ảnh hưởng bởi load tải của Tor. Một mã lệnh script để thực hiện điều này có thể được tìm thấy trong thư mục contrib của phân phối nguồn Tor (contrib directory của Tor source distribution).

Ngoài ra, có các tùy chọn ngủ đông hilbernation mà bạn có thể yêu cầu Tor chỉ cung cấp một lượng băng thông nhất định cho mỗi khoảng thời gian (chẳng hạn như 100 GB mỗi tháng). Chúng được đề cập trong mục nhập ngủ đông.

Xin hãy lưu ý rằng, BandwidthRate và BandwidthBurst là theo các Byte, không phải là các Bit.