Với việc phát hành Trình duyệt Tor Browser 6.0.6, chúng tôi đã chuyển sang DuckDuckGo làm công cụ tìm kiếm chính yếu. Đã được một thời gian từ lúc Disconnect, một tính năng đã được sử dụng trước đây trong trình duyệt Tor Browser, không còn có quyền truy cập tới các kết quả tìm kiếm Google nữa. Vì Disconnect giống như một công cụ tìm kiếm đa năng meta hơn, cho phép người dùng được lựa chọn giữa các nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm khác nhau, nên nó quay trở lại cung cấp các kết quả tìm kiếm Bing, về cơ bản là không thể chấp nhận được về mặt chất lượng. DuckDuckGo không ghi nhật ký log, thu thập hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của người dùng hoặc lịch sử tìm kiếm của họ, và do đó ở một vị trí hoàn hảo để bảo vệ riêng tư của bạn. Hầu hết các cỗ máy tìm kiếm khác lưu trữ các tìm kiếm của bạn kèm theo với các thông tin khác như là thời điểm, địa chỉ IP của bạn, và thông tin tài khoản của bạn khi bạn đã đăng nhập vào.