تا زمانی که مدار به‌خوبی کار کند، تا ۱۰ دقیقه Tor از همین مدار برای جریان‌های TCP جدید بهره خواهد گرفت. (اگر مدار از کار بیفتد، Tor بلافاصله به مدار جدیدی سوئیچ می‌کند.)

اما توجه داشته باشید که یک جریان TCP (مثلا یک اتصال طولانی IRC) برای همیشه در همان مدار باقی خواهد ماند. ما جریان‌های منفرد را از یک مدار به مدار بعدی نمی‌چرخانیم. در غیر این صورت، به دشمنی با دید جزئی به شبکه، در عوض فقط یک فرصت، فرصت‌های بسیاری برای یافتن ارتباط شما با مقصدتان داده می‌شود.