تا زمانی که مدار به خوبی کار کند، Tor از همان مدار برای جریان های TCP جدید به مدت ۱۰ دقیقه استفاده خواهد کرد. (اگر مدار از کار بیفتد، Tor فورا به مدار جدیدی سوئیچ می‌کند.)

اما توجه داشته باشید که یک جریان TCP (مثلا یک اتصال طولانی IRC) برای همیشه در همان مدار باقی خواهد ماند. ما جریان‌های منفرد را از یک مدار به مدار دیگر نمی‌چرخانیم. در غیر این صورت، به دشمنی که دید نسبی از شبکه دارد، فرصت‌های زیادی برای ایجاد ارتباط بین شما با مقصدتان داده می‌شود.