کانال tor-project# جایی است که در آن افراد Tor در مورد کارهای روزانهٔ Tor بحث و هماهنگی می‌کنند. کانال اعضای کم‌تری نسبت به tor# دارد و بیش‌تر روی کارهای در دست رسیدگی متمرکز است. شما هم می‌توانید به این کانال بپیوندید. برای دسترسی به tor-project#، نام مستعارتان (لقب) باید ثبت‌شده و تأییدشده باشد.

این نحوه دسترسی به #tor-project و دیگر کانال های ثبت شده است.

نام مستعار خود را ثبت کنید

  1. وارد tor# شوید. چگونه می‌توانم با تیم پروژهٔ Tor گفتگو کنم؟‏ را ببینید.

  2. سپس، روی کلمهٔ "Status" در بالای صفحه سمت چپ کلیک کنید.

  3. در پنجرهٔ پایین صفحه، بنویسید: /msg nickserv REGISTER yournewpassword youremailaddress

  4. روی ورود بزنید.

اگر همه‌چیز خوب پیش برود، یک پیام دریافت خواهید کرد که شما ثبت‌نام شدید.

سیستم ممکن است به جای نام مستعارتان nick (بدون زیرخط) شما را با _nick ثبت‌نام کند.

در اینصورت، فقط لازم است به یاد داشته باشید که شما _user و نه user هستید.

هر بار که وارد IRC می شوید برای شناسایی نام مستعار ثبت‌‌نام‌شدهٔ خود را بنویسید:

/nick yournick

/msg nickserv IDENTIFY YourPassWord

نحوهٔ تایید نام مستعار خود

پس از ثبت نام مستعار، برای دسترسی به #tor-project و سایر کانال‌های محافظت‌شده، نام مستعار شما باید تأیید شود.

  1. به https://services.oftc.net/ رفته و مراحل موجود در بخش 'برای تأیید حساب خود' را دنبال کنید.

  2. به صفحهٔ وب IRC که در آن وارد شدید برگردید و بنویسید:

    /msg nickserv checkverify

  3. روی ورود کلیک کنید

  4. اگر همه‌چیز خوب پیش رفته باشد، پیامی دریافت خواهید کرد که می‌گوید:

*!NickServ*checkverify

Usermodechange: +R

!NickServ- Successfully set +R on your nick.
`

نام مستعار شما تاییدشده است!

اکنون، برای پیوستن به tor-project#، تنها می‌توانید بنویسید:

/join #tor-project و سپس روی ورود کلیک کنید.

شما اجازه وارد شدن را خواهید داشت. اگر چنین شد، تبریک می گوییم!

هرچند، اگر با مشکلی روبرو شدید، می توانید در کانال tor# کمک بخواهید.

شما می توانید با کلیک روی نام های متفاوت کانال ها در سمت چپ بالای پنجره IRC بین آن ها جابجا شوید.