Kênh channel #tor-project là nơi những người dùng Tor thảo luận và điều phối công việc Tor hằng ngày. Nó có ít thành viên hơn #tor và đặt trọng tâm nhiều hơn vào công việc hiện tại. Bạn cũng được chào đón tham gia kênh channel này. Để truy cập #tor-project, biệt danh nickname của bạn (nick) phải được đăng ký và xác minh.

Đây là cách làm thế nào để tiếp cận #tor-project và các kênh channel đã được đăng ký khác.

Đăng ký biệt danh nickname của bạn

  1. Đăng nhập vào #tor. Xem Làm thế nào tôi có thể chat với các đội ngũ team dự án Tor Project?

  2. Sau đó, nhấp vào chữ "Trạng thái" ở trên cùng bên trái của màn hình.

  3. Trong cửa sổ ở cuối trang, nhập vào: /msg nickserv REGISTER yournewpassword youremailaddress

  4. Nhấp Enter.

Nếu tất cả thuận lợi, bạn sẽ nhận được một tin nhắn rằng bạn đã đăng ký.

Hệ thống có thể đăng ký bạn là người-dùng (nick) thay vì người-dùng (nick) của bạn.

Nếu là vậy, hãy cứ tiến hành với nó nhưng cũng hãy nhớ rằng, bạn là người-dùng (user) và không phải là người-dùng (user).

Mỗi lần bạn đăng nhập vào IRC, để nhận diện nick biệt danh đã đăng ký của bạn, hãy gõ nhập:

/nick yournick

/msg nickserv IDENTIFY YourPassWord

Làm thế nào để xác minh biệt danh nickname của bạn

Sau khi đăng ký biệt danh nickname của bạn, để được truy cập vào #tor-project và các kênh channel được bảo vệ khác, biệt danh nickname của bạn phải được xác minh.

  1. Đi tới https://services.oftc.net/ và theo sát các bước trong phần 'Để xác minh tài khoản của bạn'

  2. Quay trở lại tới trang web IRC nơi bạn đã đăng nhập và nhập vào:

    /msg nickserv checkverify

  3. Nhấp vào ENTER.

  4. Nếu tất cả đều thuận lợi, bạn sẽ nhận được một tin nhắn nói rằng:

*!NickServ*checkverify

Usermodechange: +R

!NickServ- Successfully set +R on your nick.

Nick biệt danh của bạn được xác minh!

Bây giờ, để tham gia #tor-project, bạn có thể chỉ cần gõ nhập:

/join #tor-project và bấm enter.

Bạn sẽ được cho phép vào trong kênh channel. Nếu là vậy, Xin chúc mừng!

Mặc dù vậy, nếu bạn bị mắc kẹt, bạn có thể hỏi yêu cầu trợ giúp trong kênh channel #tor.

Bạn có thể chuyển đổi qua lại giữa các kênh channel bằng cách nhấp vào các tên kênh channel khác nhau phía trên bên trái của cửa sổ IRC.