تور مانع از گوش ایستادن در سایت‌های یادگیری می‌شود که شما از آن‌ها دیدن می‌کنید. هرچند، اطلاعات ارسال شده به صورت رمزگذاری نشده از طریق HTTP می توانند از طریق اپراتور های بازپخش پایانی یا هرکس که ترافیک بین بازپخش پایانی و سایت نهایی را مشاهده می کند ببیند. اگر سایتی که مشاهده می کنید از HTTPS استفاده می کند، در اینصورت ترافیکی که بازپخش پایانی را ترک می کند رمزگذاری شده خواهد بود و دیگران قادر به شنود اطلاعات دیگران نخواهند بود.

تصویرسازی زیر، به شما نشان می دهد که در هنگام استفاده از مرورگر Tor و یا عدم استفاده از آن و هم چنین استفاده یا عدم استفاده از پروتکل رمزگذاری HTTPS، چه اطلاعاتی از شما برای دشمنان قابل دسترسی می باشد:

  • برای اینکه ببینید در هنگام استفاده از مرورگر Tor، چه داده‌هایی برای ناظران اینترنت قابل مشاهده می باشد، بر روی دکمه "Tor" کلیک کنید. سبز بودن این دکمه، به معنای این است که Tor فعال است.
  • برای اینکه ببینید در هنگام استفاده از HTTPS، چه داده‌هایی برای ناظران اینترنت قابل مشاهده می باشد، بر روی دکمه "HTTPS" کلیک کنید. سبز بودن این دکمه، به معنای این است که HTTPS فعال است.
  • زمانی که هر دو دکمه سبز باشند، شما می توانید ببینید چه داده‌هایی برای ناظران اینترنت در هنگام استفاده از هر دوی این ابزارها با هم، قابل مشاهده می‌باشد.
  • زمانی که هر دو دکمه خاکستری - خاموش - باشند، به معنای آن است که شما از هیچ کدام از ابزارهای Tor و HTTPS استفاده نمی‌کنید. در این حالت، می‌توانید ببینید چه داده‌هایی برای ناظران اینترنت قابل مشاهده می‌باشد.راهنمای تصویر: داده‌های قابل مشاهده
Site.com
وب سایتی که بازدید می شود.
نام کاربری / رمز
نام کاربری و رمز عبور استفاده شده برای احراز هویت.
داده‌ها
اطلاعات منتقل می شود.
مکان
از مکان شبکه کامپیوتر برای بازدید سایت استفاده شده (IP آدرس عمومی).
Tor
هرچه یا تور درحال استفاده نیست.