اگر اتصال‌های خروجی را مجاز کنید، برخی از سرویس‌هایی که افراد از رلهٔ شما به آن‌ها متصل می‌شوند برای جمع‌آوری اطلاعات بیشتر در مورد شما، دوباره به رله وصل می‌شوند. برای مثال، برخی از سرورهای IRC دوباره به درگاه identd شما متصل می‌شوند تا ثبت کنند که کدام کاربر اتصال را ساخته است. (این برای آن‌ها واقعاً کارساز نیست، چون Tor این اطلاعات را ندارد، اما آن‌ها به هر حال سعی می‌کنند.) همچنین، کاربرانی که از رلهٔ شما خارج می‌شوند ممکن است توجه سایر کاربران را روی سرور IRC، وب‌سایت و جز آن‌ها که مایل هستند دربارهٔ میزبانی که آن‌ها از آن عبور می‌کنند بیشتر بدانند. به خود جلب کند.

دلیل دیگر این است که گروه‌هایی اینترنت را برای پروکسی‌های باز پویش می‌کنند آموخته‌اند که گاهی اوقات رله‌های Tor درگاه socks آن‌ها را برای همگان آشکار می‌کنند. ما توصیه می‌کنیم که شما درگاه socks خود را تنها به شبکه‌های محلی محدود کنید.

به‌هرحال، شما باید امنیت خود را به روز نگه دارید. این مقاله را در باب امنیت برای رله های Tor برای پیشنهادهای بیشتر ببینید.