اگر اتصال‌های خروجی را مجاز کنید، برخی خدماتی که افراد از رله شما به آن‌ها متصل می‌شوند، به صورت مجدد برای جمع‌آوری اطلاعات بیش‌تر در مورد شما به رله وصل می‌شوند. برای مثال، برخی از سرورهای IRC مجدد به درگاه identd متصل می‌شوند تا ثبت کنند که کدام کاربر اتصال را ایجاد کرده‌است . ( این برای آن‌ها واقعاً کارساز نیست، چون Tor این اطلاعات را نمی‌داند، اما آن‌ها به هر حال سعی می‌کنند. همچنین، کاربرانی که از رلهٔ شما خارج می‌شوند ممکن است توجه سایر کاربران روی سرور IRC، وب‌سایت و غیره را که مایل هستند دربارهٔ میزبانی که از آن عبور می‌کنند بیشتر بدانند، به خود جلب کند.

یک دلیل دیگر این است که گروه هایی که برای پروکسی های باز روی اینترنت پویش می کنند یاد گرفته اند که گاهی اوقات بازپخش های تور درگاه ساکس آن ها را به همه آشکار می کنند. ما توصیه می کنیم که شما درگاه ساکس خود را تنها به شبکه های محلی مقید کنید.

به هر حال، شما باید امنیت خود را به روز نگه دارید.این مقاله را روی امنیت برای رله های تور به منظور توصیه های بیشتر ببینید.