Nếu như bạn cho phép các kết nối ngõ ra exit connection, một số dịch vụ mà mọi người kết nối từ rơ-le chuyển tiếp của bạn sẽ kết nối lại để thu thập thêm thông tin về bạn. Ví dụ, một số máy chủ IRC kết nối lại với cổng nhận dạng identity port của bạn để ghi lại rằng, người dùng nào đã thực hiện kết nối. (Điều này không thực sự hiệu quả đối với họ, vì Tor không hề biết đến thông tin này, nhưng dù vậy họ vẫn làm thử.) Ngoài ra, những người dùng lấy bạn làm ngõ ra exit có thể sẽ thu hút sự chú ý của những người dùng khác trên máy chủ IRC, trang web, v.v., những người muốn biết thêm về máy chủ host mà họ đang chuyển tiếp qua.

Một lý do khác đó là các nhóm mà quét scan các proxy mở (open proxies) trên Internet đã biết được rằng thỉnh thoảng các rơ-le Tor để lộ cổng port socks của chúng ra thế giới. Chúng tôi khuyến nghị bạn hãy trói buộc cổng port socks (socksport) của bạn chỉ vào các mạng lưới cục bộ mà thôi.

Trong mọi trường hợp, bạn cần phải cập nhật thông tin bảo mật của mình. Xem bài viết này về bảo mật cho các rơ-le Tor để biết thêm về các đề xuất.