مرورگر Tor در حالت پیش فرض با پنجره محتوا محدود به چندین 200px x 100px برای جلوگیری از انگشت ننگاری ابعاد صفحه نمایش آغاز می شود. استراتژی در اینجا قرار دادن تمام کاربران در چندین سطل است تا شناسایی آن ها را سخت تر کند. این تا زمانی کار می کند که کاربران اندازه پنجره های خود را تغییر دهند (برای نمونه با بیشینه کردن آنها یا رفتن به حالت تمام صفحه). مرورگر Tor با یک دفاع انگشت‌نگاری برای سناریوهای مرتبط نیز عرضه می‌شود که Letterboxing نام دارد، تکنیکی که توسط موزیلا توسعه یافته و در سال 2019 ارائه شده است. این با اضافه نمودن حاشیه‌های سفید به یک پنجرهٔ مرورگر کار می‌کند به‌طوری‌ که پنجره تا حد ممکن به اندازهٔ مطلوب نزدیک باشد، حال آنکه کاربران هنوز در چندین باکت به اندازهٔ صفحه هستند که با کمک ابعاد صفحه مانع از جدایی آن‌ها می‌شود.

به زبان ساده، این روش گروهی از کاربران با اندازه صفحه نمایش مشخص را ایجاد می کند و این باعث می شود تا شناسایی یک کاربر بر اساس اندازه صفحه نمایش سخت تر شود، از آنجایی که کاربران زیادی همان اندازه صفحه نمایش را خواهند داشت.

letterboxing