مرورگر Tor در حالت پیش‌فرض خود با پنجرهٔ محتوایی محدود به مضربی از ۲۰۰ در ‏۱۰۰ پیکسل آغاز می‌شود تا از انگشت‌نگاری صفحه جلوگیری کند. در اینجا استراتژی قراردادن همهٔ کاربران در چندین دسته است تا شناسایی آن‌ها سخت‌تر شود. این کار تا زمانی جواب می‌دهد که کاربران اندازهٔ پنجره‌های خود را تغییر ندهند (برای مثال با بیشینه‌کردن آن‌ها یا رفتن به حالت تمام‌صفحه). مرورگر Tor با یک پدافند انگشت‌نگاری برای آن سناریوها نیز عرضه می‌شود، که به Letterboxing موسوم است، تکنیکی که Mozilla توسعه داده و در سال ۲۰۱۹ ارائه شده است. این با اضافه نمودن حاشیه‌های سفید به یک پنجرهٔ مرورگر کار می‌کند به‌طوری‌ که پنجره تا حد ممکن به اندازهٔ مطلوب نزدیک باشد، حال آنکه کاربران هنوز در چندین باکت به اندازهٔ صفحه هستند که با کمک ابعاد صفحه مانع از جدایی آن‌ها می‌شود.

به زبان ساده، این تکنیک گروه‌هایی از کاربران با چند ابعاد صفحهٔ مشخص ایجاد می‌کند و این کار شناسایی کاربران را بر اساس ابعاد صفحه دشوارتر می‌کند، چون کاربران بسیاری ابعاد صفحهٔ یکسان خواهند داشت.

letterboxing