Trình duyệt Tor Browser ở chế độ mặc định bắt đầu với một cửa sổ nội dung được làm tròn thành bội số của 200px x 100px để ngăn chặn việc lấy dấu vết fingerprinting kích thước màn hình. Chiến lược ở đây đó là đặt tất cả người dùng vào một vài nhóm bucket để việc phân loại họ trở nên khó khăn nhọc nhằn hơn. Điều đó vẫn hoạt động cho đến khi người dùng bắt đầu thay đổi kích thước cửa sổ của họ (ví dụ: bằng cách phóng to hết cỡ chúng lên hoặc chuyển sang chế độ toàn màn hình). Trình duyệt Tor cũng cung cấp khả năng ngăn chặn việc lấy dấu vết fingerprinting cho những tình huống đó, được gọi là Letterboxing, một kỹ thuật do Mozilla phát triển và được giới thiệu vào năm 2019. Nó hoạt động bằng cách thêm các lề trắng vào một cửa sổ trình duyệt, như thế sẽ làm cho cửa sổ gần nhất có thể với kích thước mong muốn trong khi người dùng vẫn đang nằm trong nhóm một vài loại kích thước màn hình nhất định, ngăn chặn việc xác định rõ người dùng riêng lẻ với sự trợ giúp của kích thước màn hình.

Theo ngôn từ đơn giản, thủ thuật này gom nhóm những người dùng theo các kích thước màn hình nhất định và điều này làm cho việc xác định từng người dùng riêng lẻ dựa trên kích thước màn hình khó khăn hơn, vì có nhiều người dùng sẽ có cùng kích thước màn hình.

letterboxing