بیشتر محافظت از آنتی ویروس یا بدافزار به کاربر اجازه می‌دهد تا فرایندهای خاصی را که در غیر این صورت مسدود می‌شوند را وارد "لیست مجاز" کند. Please open your antivirus or malware protection software and look in the settings for an "allowlist" or something similar. Next, include the following processes:

 • برای ویندوز
  • firefox.exe
  • tor.exe
  • lyrebird.exe ( اگر شما از پل استفاده می‌کنید)
  • snowflake-client.exe
 • برای macOS
  • مرورگر Tor
  • tor.real
  • lyrebird ( اگر از پل‌ها استفاده می‌کنید)
  • snowflake-client

در آخر، مرورگر Tor را شروع مجدد نمایید. این باید مشکلاتی را که تجربه می‌کنید، برطرف نماید. لطفا توجه داشته باشید که برخی کلاینت های آنتی‌ ویروس، مانند Kaspersky، ممکن است Tor را در سطح دیوار آتشین مسدود کنند.