فقط ترافیک مرورگر تور از شبکه‌ی تور مسیریابی خواهد شد. هر برنامه دیگر روی سیستم شما (این شامل سایر مرورگر ها هم می شود) اتصالات خود را از شبکه Tor عبور نخواهند داد و از آن ها محافظت نخواهد شد. نیاز است تا آن ها به صورت جداگانه پیکربندی شوند تا از تور استفاده کنند. اگر می خواهید مطمئن شوید که تمام ترافیک شما از شبکه Tor عبور می کند، نگاهی به سیستم عامل زنده Tails بیاندازید که می توانید آن را تقریبا روی هر کامپیوتر از یک دی وی دی یا USB اجرا کنید.