فقط ترافیک مرورگر Tor از شبکه‌ی Tor مسیریابی خواهد شد. هر برنامه دیگر روی سیستم شما (این شامل سایر مرورگر ها هم می‌شود) اتصالات خود را از شبکه Tor عبور نخواهند داد و از آن ها محافظت نخواهد شد. نیاز است تا آن ها به صورت جداگانه پیکربندی شوند تا از Tor استفاده کنند. اگر می‌خواهید مطمئن شوید که تمام ترافیک شما از شبکه Tor عبور می‌کند، نگاهی به سیستم عامل زنده Tails بیاندازید که می‌توانید آن را تقریبا روی هر کامپیوتر از یک دی وی دی یا USB اجرا کنید.