فقط ترافیک مرورگر Tor از شبکهٔ Tor مسیریابی خواهد شد. هر برنامه دیگر روی سیستم شما (این شامل سایر مرورگر ها هم می‌شود) اتصالات خود را از شبکه Tor عبور نخواهند داد و از آن ها محافظت نخواهد شد. نیاز است تا آن ها به صورت جداگانه پیکربندی شوند تا از Tor استفاده کنند. If you need to be sure that all traffic will go through the Tor network, take a look at the Tails live operating system which you can start on almost any computer from a USB stick or a DVD.