Relay na bridges hutoa ripoti ya baadhi ya data katika vipindi vya masaa 24 ambavyo zinaweza kuisha muda wowote.
Na baada ya muda kama huo kukamilika relay na bridge yanaweza kuchukua masaa 18 mengine kutoa ripoti ya data.
Tulitenga siku mbili zilizopita kutoka kwenye graph, kwa sababu tunahitaji kuepuka sehemu ya data iliyopita katika graphu inayoonesha mabadiliko ya sasa ambayo ni kwa kweli ni mabaki ya algorithm.