Tor haijahifadhi log zozote ambazo zinaweza zikamtambua mtumiaji husika. Tumezingatia vipimo salama vya namna ya ufanyaji kazi wa mtandao, ambazo unaweza ukatazama kwenye Vipimo vya Tor.